28 april 2023

Oversluiten hypotheek

Als u in het verleden een huis heeft gekocht met een financiering van een bank is er zeer waarschijnlijk een hypotheekrecht voor de bank gevestigd. Uw huis is daardoor bezwaard met hypotheek en dat is zichtbaar in het Kadaster.

Hypotheekrecht

De hypotheekbank heeft, toen u het huis kocht, het geld van de lening naar de rekening van het notariskantoor overgemaakt zodat u financieel in staat was om de koopsom te betalen. Daarvoor moest zekerheid worden gevestigd in de vorm van een hypotheekrecht. Door dit hypotheekrecht heeft de hypotheekbank in geval u niet aan uw (rente)verplichtingen voldoet, het recht uw huis gedwongen te verkopen om op die manier uit de verkoopopbrengst de lening weer terug te krijgen. Natuurlijk is het niet de bedoeling dat het tot zo’n executieverkoop komt.

Oversluiting

Als u door omstandigheden bij een andere bank een lening wilt sluiten, moet bij de huidige hypotheekbank de aflossing worden aangevraagd. De hypotheekbank geeft daarmee aan wat u nog schuldig bent aan lening/aflossing en eventuele rente. Soms wordt er een boete berekend omdat u eerder bij de hypotheekbank vertrekt dan aan het einde van de afgesproken looptijd.

Dat u overstapt van de ene hypotheekbank naar de andere wordt ook wel een oversluiting genoemd. De nieuwe hypotheekbank betaalt de lening uit op de rekening van de notaris. De notaris weet wat u bij de oude hypotheekbank moet aflossen omdat er een aflosnota is opgevraagd. De notaris lost met het geld van de nieuwe hypotheekbank de oude hypotheekbank af. Op uw afrekening komen de kosten voor de nieuwe hypotheekakte en de kosten voor het doorhalen van de inschrijving van het oude hypotheekrecht bij het Kadaster. Verder berekent de bank of hypotheekadviseur  de kosten door voor het advies.

De notaris lost dus de oude lening af met het geld van de nieuwe lening. Op die manier weet de oude hypotheekbank zeker dat er wordt afgelost en de nieuwe hypotheekbank is er zeker van dat er hypotheekrecht wordt gevestigd.

mr. Geertje Dantuma

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact