1 juli 2015

Overdrachtsbelasting huis en grond

Voor een huis is het tarief 2% over de koopsom. Als de werkelijke waarde hoger is dan de koopsom dan betaalt u 2% over die werkelijke waarde. Die werkelijke waarde kan hoger zijn dan de koopsom bijvoorbeeld in geval van een schenking.

De wet bepaalt dat voor ‘aanhorigheden’ bij de woning ook een tarief van 2% geldt. Bij aanhorigheden kunt denken aan een stuk tuingrond dat aansluit bij uw huisperceel. Als u een aangrenzend stuk tuin van bijvoorbeeld de gemeente koopt, is over die koopsom 2% overdrachtsbelasting verschuldigd. 

Voor andere onroerende zaken geldt een tarief van 6% over de koopsom of over de waarde.  

Vrijstelling overdrachtsbelasting

Er zijn vrijstellingen waardoor geen overdrachtsbelasting is verschuldigd:

  • Bij een verdeling na een echtscheiding of beëindiging samenleving. Als het huis eerst op twee namen stond in het kadaster, wordt er met een akte van verdeling voor gezorgd dat uw ex-partner niet langer eigenaar is. U krijgt met de verdeling het aandeel van uw ex-partner erbij. Over die verkrijging is in het algemeen geen overdrachtsbelasting verschuldigd;
  • Bij een verkrijging uit een nalatenschap. U erft het huis van uw moeder. Over die verkrijging is geen overdrachtsbelasting verschuldigd;
  • U heeft privé een bedrijfspand en brengt dat pand in, in uw besloten vennootschap (BV). Over de waarde hoeft door de BV geen overdrachtsbelasting te worden betaald;
  • U verkrijgt  een stuk landbouwgrond en gaat dit voor landbouwdoeleinden gebruiken. Dan geldt ook een vrijstelling overdrachtsbelasting.

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact