22 februari 2021

Onterven of niet?

Regelmatig wordt de vraag gesteld of het mogelijke is een kind te onterven.

Het onterven kan verschillende redenen hebben. Soms is er geen contact meer met een kind of ‘heeft een kind de erfenis niet nodig’.

Onterven is mogelijk. In een testament kunnen kinderen wordt onterfd en dat geldt ook voor de kleinkinderen als een kind eerder zou zijn overleden. Dan krijgt een kind niets. De notaris is niet verplicht een onterfd kind op de hoogte te stellen van het overlijden van een ouder.

Als kind kunt u tegen de onterving bezwaar maken door bij de erfgenamen een beroep te doen op uw wettelijk erfdeel, de legitieme portie. Een beroep op de legitieme portie moet binnen vijf jaar na het overlijden worden ingediend. Stel dat uw vader is overleden en hij heeft u onterfd. Uw moeder leeft nog. In die situatie kunt u een beroep doen, maar u ontvangt uw legitieme portie pas nadat uw moeder is overleden. De langstlevende hoeft dus niet gelijk uit te betalen. Die regeling is om te voorkomen dat de langstlevende in financiële problemen kan komen.

Als u uw legitieme portie opeist krijgt u alleen een bedrag/geld en kunt u geen aanspraak maken op spullen (bijvoorbeeld inboedel). U bent niet mede-erfgenaam en wordt dus ook niet betrokken bij de afwikkeling van de nalatenschap.

De legitieme portie is de helft van het normale erfdeel. Dus zijn er drie kinderen (en geen langstlevende echtgenoot/echtgenote meer), dan is de legitieme portie voor een kind één/zesde deel. Het berekenen van het saldo van de nalatenschap waarvan dan in dit voorbeeld één/zesde deel in geld aan het betreffende kind toekomt kan ingewikkeld zijn. Bij het vaststellen van de omvang van de nalatenschap moet soms rekening worden gehouden met in het verleden gedane schenkingen. Lees verder over Erfrecht.

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact