3 januari 2017

Notariële nieuwtjes omtrent schenking, testament en huwelijkse voorwaarden

Allereerst wens ik u een gelukkig nieuwjaar! In deze column enkele notariële aandachtspunten voor 2017, omtrent schenking, testament en huwelijkse voorwaarden.

Vrijgestelde schenking 2017

Vanaf dit jaar is het weer mogelijk om een vrijgestelde schenking te doen van maximaal € 100.000 aan personen jonger dan 40 jaar die een huis gaan kopen of de hypotheek aflossen. Als u eerder een schenking heeft gedaan aan diezelfde persoon, geldt ingewikkeld overgangsrecht.

Testament

In het Algemeen Dagblad van 27 december jl. stond ‘wat te doen met een miljoen’. In het actielijstje stond vermeld ‘maak een testament’. Dat is, ook zonder het winnen van een oudejaarsloterij, nuttig. Bijvoorbeeld omdat u wilt dat na uw overlijden het ene kind de ontvangen schenking met het andere kind, die geen schenking heeft ontvangen, moet verrekenen. Het herroepen van een eerder gemaakt testament is noodzaak als u wilt voorkomen dat uw ex-partner erft. Of misschien wilt u regelingen treffen ter besparing van erfbelasting. En er zijn veel meer redenen om een testament te maken.

Huwelijkse voorwaarden

De vraag is of het nieuwe huwelijksvermogensrecht in 2017 in werking treedt. Als dat gebeurt dan houdt dat in dat wanneer u trouwt zonder het maken van huwelijkse voorwaarden toch hetgeen u al bij het aangaan van het huwelijk had, van u blijft. Schenkingen en erfenissen blijven van dan ook u en zijn niet automatisch van uw partner. Dat vergt wel een goede administratie. Want wie weet wat er van uw spaartegoed dat u bij aanvang van het huwelijk had nog over is na 20 jaar huwelijk?

Over de ontwikkelingen rond het nieuwe huwelijksvermogensrecht houd ik u op de hoogte.

Wilt u meer informatie over het opmaken van een testament en/of huwelijkse voorwaarden en/of een schenking doen? Neem dan contact op met deNotarissen. 

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact