7 mei 2018

Net als in de film

Hoe weet de notaris nu dat er iemand is overleden? Worden alle erfgenamen opgeroepen op het notariskantoor? Dit zijn vragen die regelmatig worden gesteld. Men denkt soms dat alle erfgenamen het testament voorgelezen krijgen op het notariskantoor. Of zelfs al tijdens de uitvaart te horen krijgen wie de erfgenamen zijn.

Een notaris krijgt niet automatisch bericht na overlijden. De gemeente geeft dit bijvoorbeeld niet door. Gebruikelijk is dat één van de erfgenamen of familieleden na overlijden met de notaris contact zoekt. Aanleiding voor het bellen met de notaris is vaak dat na overlijden een rekening door de bank is geblokkeerd en de erfgenamen weer over de rekening willen beschikken en betalingen willen doen. De bank vraagt dan vaak om een verklaring van erfrecht die door de notaris wordt opgesteld. In die verklaring staat wie de erfgenamen zijn en of die erfgenamen de erfenis aanvaard hebben of juist niet.

Na het eerste telefoontje aan de notaris volgt vaak een bespreking op kantoor met één of meerdere erfgenamen. Als de overledene een testament gemaakt had, komt dit in deze bespreking aan de orde. Is er geen testament dan gelden de erfopvolgingsregels van de wet. Via het online Centraal Testamentenregister gaat de notaris na of er een testament is gemaakt en zo ja, bij welke notaris.

De erfgenamen die op dat moment nog van niets weten, ontvangen van de notaris schriftelijk bericht. In de eerste brief van de notaris komt onder meer aan bod wie de erfgenamen zijn op basis van het testament of de wet. Ook wordt uitgelegd dat een erfgenaam de nalatenschap kan aanvaarden of niet. Een negatieve nalatenschap wil niemand graag hebben.

Als alle erfgenamen op de hoogte zijn gebracht en zij aan de notaris hebben laten weten of zij de erfenis willen ontvangen, kan de verklaring van erfrecht worden opgesteld. Op basis van de verklaring van erfrecht kunnen de erfgenamen of de gemachtigde die namens de erfgenamen optreedt, weer over de bankrekening beschikken.

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact