4 mei 2020

Nalaten aan gehandicapte kinderen?

Heeft u een gehandicapt kind of wilt u iets nalaten aan een gehandicapte, dan kunnen de volgende punten voor u van belang zijn.

De vraag is natuurlijk wat de persoonlijke situatie is van de erfgenaam. Als uw kind gehandicapt is en niet zelfstandig in staat is om bijvoorbeeld uw nalatenschap af te wikkelen, is het benoemen van een executeur van belang. Hierover schreef ik al eerder een column. De executeur kan de nalatenschap afwikkelen en het eindsaldo overmaken naar de rekening van de ontvanger. De vraag is dan ook wie er namens het gehandicapte kind over het eindsaldo kan beschikken. Staat het vermogen van het kind door een uitspraak van de rechter al onder bewind? U kunt ook in uw testament een bewindvoerder benoemen. De bewindvoerder beheert het eindsaldo/de nalatenschap dan namens uw kind. Eventueel kunt u daarbij nog een toezichthouder benoemen aan wie de bewindvoerder rekening en verantwoording moet afleggen.

Tot slot is de vraag van belang of uw gehandicapte kind een erfdeel zou moeten ontvangen dat gelijk is aan de erfdelen van uw andere kinderen, of niet. Als uw gehandicapte kind door de handicap niet in staat is zelf een testament te maken, zal bij het overlijden van het gehandicapte kind het vermogen van het gehandicapte kind (waarvan het door u nagelaten erfdeel dan deel uitmaakt) vererven naar diens nauwst verwante nog in leven zijnde familieleden. Dit kan (fiscaal) ongunstig uitpakken. Als u een testament maakt waarbij aan het gehandicapte kind geen erfdeel in eigendom, maar in vruchtgebruik toekomt, kan aan dergelijke bezwaren tegemoet gekomen worden.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met deNotarissen. 

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact