na-corona-hoe-zit-het-met-de-algemene-ledenvergadering-bij-een-vereniging
17 maart 2023

Na corona: hoe zit het met de algemene ledenvergadering bij een vereniging?

De voetbalclub, de tennisvereniging, de biljartclub en de carnavalsvereniging: dat zijn meestal verenigingen. Een vereniging is een zogenaamde rechtspersoon van en voor de leden. De vereniging heeft een bepaald doel, minimaal twee leden en een bestuur maar ook een ledenvergadering. De ledenvergadering komt minimaal één keer per jaar bijeen en vormt als het ware het hoogste beslisorgaan. Een agenda is verplicht, leden moeten worden opgeroepen, kunnen hun zegje doen en hebben ook allemaal stemrecht. Zoals de regels nu zijn moet de ledenvergadering fysiek - op een locatie - worden gehouden. De vergadering kan op dit moment wel deels digitaal, omdat de leden digitaal kunnen stemmen als dat technisch mogelijk is.

Tijdelijke wet tijdens corona-tijd 

In corona-tijd maakte een tijdelijke wet het mogelijk om volledig digitaal te vergaderen, dus niet op een bepaalde locatie maar allemaal achter het scherm. Samenkomen in corona-tijd kon niet of alleen beperkt vanwege de maatregelen, maar op deze wijze konden verenigingen toch - online - vergaderen. Sindsdien werd de roep uit het verenigings- en bedrijfsleven steeds luider om ook na corona-tijd volledige digitaal vergaderen mogelijk te maken.

Tijdelijke wet wordt binnenkort definitief!

De wetgever heeft het opgepakt. Over een tijdje komt er een wet, die het mogelijk zal maken om digitaal te vergaderen. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden.  Leden moeten op de een of andere manier kunnen deelnemen met beeld en geluid. En de leden moeten vóóraf instemmen met deze manier van vergaderen.

Het 'experiment digitaal vergaderen' heeft door corona een vlucht genomen en zal in de toekomst realiteit worden. En niet alleen voor verenigingen, maar ook voor B.V.'s.

Kortom, corona bracht veel narigheid, maar zal ook de manier van vergaderen van een vereniging/B.V. op een hoger niveau brengen.

Mr. Martin Beenen

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact