15 juli 2019

Mantelzorgwoning

Stel dat u een huis heeft en u heeft meer zorg nodig. Of u vindt het huis te groot worden. Een zoon of dochter wil het huis van u kopen en u wilt een gedeelte van het huis blijven bewonen of er komt een chalet in de tuin. Hoe kan dat het beste worden geregeld?

Daar is niet meteen antwoord op te geven. Het hangt af van de situatie.

Als u een deel van de woning blijft bewonen en uw zoon of dochter koopt het huis van u, is bijvoorbeeld de vraag of en hoeveel u aan huur gaat betalen aan de nieuwe eigenaar. Ook is de vraag hoe de koopsom van het huis door uw zoon of dochter wordt betaald. Als de bank een hypotheek op het huis krijgt, zal de bank moeten weten dat u nog in de woning blijft wonen. Normaal gesproken is het namelijk een voorwaarde van een hypotheekbank dat het huis niet aan een ander wordt verhuurd.

Als u een chalet in de tuin gaat bewonen, is de vraag wie de kosten van het chalet gaat betalen en wie eigenaar wordt van het chalet. Als u het chalet koopt, maar het chalet plaatst op de grond van uw zoon of dochter, kan het chalet door ‘natrekking’ eigendom worden van uw zoon of dochter die eigenaar is van de grond. Mogelijk is dat het gedeelte van de tuin op uw naam blijft en het chalet op dat gedeelte wordt geplaatst. Dat moet in een akte worden vastgelegd en het kadaster moet aan uw perceeltje grond een nieuw kadastraal nummer toekennen. Belangrijk is dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over het verwijderen van het chalet na uw overlijden of als u toch elders gaat wonen.

Verder is van belang dat u met uw zoon of dochter die het huis van u overneemt en met andere kinderen bespreekt, wat er over en weer van elkaar verwacht wordt. Is het de bedoeling dat uw zoon of dochter altijd voor uw zorg klaarstaat en moet er bijvoorbeeld iemand worden ingeschakeld als uw zoon of dochter wegens vakantie daartoe even niet in staat is.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met deNotarissen. 

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact