26 maart 2019

Lente in de ogen van de doktersassistente

Onlangs moest de rechter oordelen over de vraag of een dokters­as­sis­tente terecht door haar werkgever ontslagen was omdat zij om fiscale redenen een geregistreerd partnerschap was aangegaan met een patiënt. De assistente was van haar eigen man gescheiden om met de patiënt een geregistreerd partnerschap aan te kunnen gaan. De patiënt was ernstig ziek en overleed.

Door dat partnerschap was de assistente erfgenaam geworden en genoot een grote vrijstelling voor de erfbelasting.  Na het overlijden van de patiënt wilde de huisartspraktijk waar de assistente werkzaam was, de assistente ontslaan. De huisartspraktijk was niet eerder op de hoogte van deze relatie tussen de patiënt en de assistente.

De rechter noemde het zeer kwalijk dat de assistente niets gemeld had over het partnerschap bij haar werkgever/de huisartspraktijk. Bovendien had de assistente afstand moeten bewaren tot de patiënt. De assistente zou de patiënt in huis nemen.

De assistente stelde dat zij de patiënt een dienst bewezen had. De rechter oordeelde daar anders over: weliswaar was de assistente geen beroepsbeoefenaar op het gebied van de individuele gezondheidszorg (BIG) maar heeft ook een assistente zich te houden aan een beroepscode, waarbij professionele grenzen in acht moeten worden genomen. Zij had moeten inzien dat zij niet langer als doktersassistente bij de patiënt betrokken kon zijn. De rechter vond het ontslag terecht.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met deNotarissen.

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact