25 januari 2021

Koopt u samen een woning in 2021?

Als u dit jaar samen een woning koopt, let dan op het volgende:

  • u kunt als koper van een woning soms gebruik maken van de startersvrijstelling voor de overdrachtsbelasting. Daarover schreef ik al eerder. Soms kan de ene partner die nog geen 35 jaar oud is daar gebruik van maken en de andere partner niet;
  • soms kan de inbreng van eigen geld bij de aankoop van  de woning anders zijn. U heeft bijvoorbeeld al eerder een eigen woning gehad en heeft deze verkocht met overwaarde. Daardoor kunt u meer eigen geld inleggen dan uw partner. U heeft dan een ‘eigen­wo­ning­ver­leden’ en daarbij dient ook rekening gehouden te worden in de belastingaangifte. Of u heeft een schenking of erfenis ontvangen. Een ongelijke inbreng in de woning die u en uw partner samen kopen moet worden vastgelegd om latere onenigheid te voorkomen. U kunt er voor kiezen om het bedrag vast te leggen dat u meer investeert ten opzichte van uw partner. Of u koopt de woning in een andere eigendomsverhouding dan ieder voor de helft;
  • als u niet getrouwd bent of geregistreerd partners via de gemeente, is het aan te raden een samenlevingsovereenkomst op te stellen en/of testamenten. In de samen­le­vings­over­een­komst kan onder meer geregeld worden hoe de hypotheeklasten tussen u en uw partner verdeeld worden en in welke verhouding ieder bijdraagt aan de huishoudelijke kosten. Een overlijdensrisicoverzekering kan helpen om een (deel van de) hypothecaire lening af te lossen na overlijden van één van u. Maar met een verzekering is de langstlevende partner nog geen eigenaar van de (gehele) woning na overlijden. Daarvoor is een samen­le­vings­over­een­komst en/of zijn testamenten nodig.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met deNotarissen.

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact