17 december 2018

Jaaroverzicht 2018

Wat viel op in 2018 in de notariële praktijk?

In mijn vorige column schreef ik al over het nieuwe huwelijksvermogensrecht dat sinds dit jaar is ingevoerd. Verder blijft de vraag naar levenstestamenten toenemen. Voor het geval u zelf uw belangen niet meer kunt behartigen zorgt een levenstestament er onder andere voor dat uw gemachtigde voor u uw administratie kan blijven doen en namens u betalingen kan verrichten. Een bewind aanvragen via de rechter is dan niet nodig. Het levenstestament vermeldt onder meer wie uw gemachtigde is, wat diens taken en bevoegdheden zijn en wanneer de volmacht van kracht wordt. Ook is vermeld of er een toezichthouder is aan wie de gemachtigde rekening en verantwoording moet afleggen.

Samengestelde gezinnen zijn zich steeds meer bewust van het belang om hun zaken goed te regelen. In welke vorm u het samenwonen het beste kunt gieten (samenlevingsovereenkomst, geregistreerd partnerschap of huwelijk) is afhankelijk van uw situatie. Ook het opstellen van een goed testament kan veel problemen na het overlijden voorkomen. Laat u daarover informeren.

Vanaf 2019 zullen mijn collega notarissen Dox Verschuren, Wil Stein en ik niet langer notaris zijn in Zederik respectievelijk Vianen. Als gevolg van de gemeentelijke herindeling zullen wij als notarissen in de gemeente Vijfheerlanden opereren. Dat betekent voor ons kantoor onder meer dat de akten daarop worden aangepast en dat er nieuwe notariële stempels moeten worden besteld.

Rest mij u plezierige feestdagen te wensen!

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact