18 januari 2016

Is uw testament nog actueel?

Stel u heeft een testament gemaakt. U overlijdt en de omstandigheden zijn anders dan ten tijde van het maken van het testament. Heeft het testament dan nog effect? U heeft bijvoorbeeld uw partner benoemd tot erfgenaam. Nadat de relatie is verbroken, maakt u geen ander testament. U overlijdt en de vraag is of de partner erft of toch de familie?

Of uw broer wordt door u tot erfgenaam benoemd. Dat doet u omdat u niet wilt dat uw ouders erven. Later trouwt u maar past het testament niet aan. Erft dan uw echtgeno(o)t(e) of erft uw broer?

Let op de omstandigheden waaronder het testament is gemaakt

De wet vermeldt dat bij het uitleggen van een testament moet worden gelet op de verhoudingen die de uiterste wil kennelijk wil regelen én op de omstandigheden waaronder het testament is gemaakt. Gelukkig waren er in deze laatste zaak getuigenverklaringen waaruit bleek dat de broer erfgenaam had moeten worden omdat de ouders niet moesten erven. Degene die het testament had gemaakt had op dat moment geen alternatief en geen partner of echtgenoot.

De Rechtbank oordeelde dat het testament dan ook zo moest worden uitgelegd dat de benoeming van de broer tot erfgenaam alleen gold voor de situatie dat er geen alternatief bestond en dus zou vervallen in een situatie waarin wel sprake zou zijn van een zodanig alternatief. Nadien is alsnog een alternatief ontstaan door het huwelijk van de erflaatster.

De echtgenoot ‘wint’ ondanks het feit dat de letterlijke tekst van het testament duidelijk was, maar moest hiervoor wel naar de rechter.

Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. Let er daarom op of uw testament nog actueel is en vooral ook duidelijk als de omstandigheden ten tijde van het maken van het testament inmiddels gewijzigd zijn.

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact