17 april 2022

Is uw testament actueel?

Als u eerder een testament heeft opgesteld en uw persoonlijke situatie wijzigt, is het de vraag of uw testament nog aansluit bij uw wensen. Indien het testament niet meer aansluit bij uw persoonlijke situatie en u overlijdt, moet het testament soms worden uitgelegd door de rechter. Dat was het geval in een zaak bij het Hof Arnhem-Leeuwarden van maart 2022.

Meneer had in een testament zijn broer tot enige erfgenaam benoemd. Daarna was meneer getrouwd en kreeg kinderen. Toen meneer overleed was het de vraag of zijn echtgenote en kinderen zouden erven of toch de broer die in het testament stond. Gedurende het huwelijk had meneer wel een testament laten opstellen maar nooit getekend. Het was altijd bij een concept gebleven.

De broer en de weduwe van de overledene kregen discussie over de uitleg van het testament. Het Hof oordeelde dat er bij de uitleg van het testament gelet moet worden op de verhoudingen die de uiterste wil (testament) kennelijk wenst te regelen en op de omstandigheden waaronder de uiterste wil is gemaakt. Feiten en omstandigheden van na het maken van het testament kunnen alleen meedoen bij de uitleg als erflater daarop bij het maken van het testament is vooruitgelopen.

Ten tijde van het maken van het testament was meneer gehuwd met zijn eerste vrouw, er waren toen geen kinderen. In het testament werd de vrouw tot erfgename benoemd indien het huwelijk door overlijden zou eindigen. Door de scheiding was de benoeming van de eerste echtgenote tot erfgename, niet meer van toepassing. Meneer had, voor het geval de benoeming van zijn eerste vrouw tot erfgename geen effect zou hebben, zijn broer tot erfgenaam benoemd. De broer werkte bij de man in de zaak.

Met de omstandigheden dat meneer na echtscheiding is hertrouwd en kinderen heeft gekregen, wordt in het testament geen rekening gehouden. Dat speelde toen natuurlijk ook niet ten tijde van het maken van het testament. Het is tijdens de procedure niet duidelijk geworden waarom meneer het ontwerp van het testament nooit heeft getekend. Volgens verklaringen was meneer er wel van op de hoogte dat het nodig was het testament te herroepen om er voor te zorgen dat zijn broer niet langer zou erven, maar in plaats daarvan zijn echtgenote en kinderen.

Het testament was volgens het testament duidelijk, de broer was erfgenaam!
Het bezwaar van de echtgenote en kinderen om een andere uitleg aan het testament te geven werd verworpen.

Twijfelt u over de inhoud van uw testament of wilt u een testament maken? Neem dan contact op met deNotarissen.

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact