28 december 2020

Is een testament nuttig?

Met het maken van een testament kunt u afwijken van de regels die de wet geeft voor de vererving van uw nalatenschap. In veel gevallen  is het maken van een testament nuttig. U kunt in het testament vastleggen wie uw erfgenaam is/erfgenamen zijn. Dan is dat goed en duidelijk geregeld. Of u kunt een regeling treffen waarmee erfbelasting bespaard kan worden.

Ook kunt u aangeven wie de executeur is en de nalatenschap mag afwikkelen. De executeur moet de erfgenamen op de hoogte houden over de voortgang van de afwikkeling.

Of een erfgenaam uw nalatenschap wil aanvaarden is een volgende vraag. Daarover kan de erfgenaam zich na uw overlijden uitspreken. Als een erfgenaam zich niet duidelijk uitspreekt door een schriftelijke verklaring af te leggen, kan door het handelen van de erfgenaam duidelijk worden dat hij zich als erfgenaam heeft gedragen. Door bijvoorbeeld het huis leeg te ruimen en spullen mee te nemen kan de erfgenaam de nalatenschap al hebben aanvaard. Als erfgenaam heb je in beginsel de keuze om te aanvaarden, niet te aanvaarden/te verwerpen of beneficiair te aanvaarden. Daarover schreef ik al eens eerder.

Minder nuttig is in een testament een erfgenaam aan te wijzen die niets aan de nalatenschap heeft. U laat bijvoorbeeld een woning aan uw partner na, maar die kan niet er niet blijven wonen. Uw partner heeft bijvoorbeeld onvoldoende eigen middelen of inkomen om de verschuldigde erfbelasting te voldoen of om de hypotheek te blijven betalen Het is daarom van belang om de fiscale en financiële consequenties goed te overzien. Misschien is een overlijdensrisicoverzekering of levensverzekering nodig om uw partner in staat te stellen na uw overlijden in de woning te blijven wonen. Met zo’n verzekering komt er na uw overlijden een bedrag  beschikbaar voor uw partner waarmee dergelijke lasten betaald kunnen worden.

Anders moet de woning door de erfgenaam worden verkocht. Wellicht dat de erfgenaam met de verkoopopbrengst de verschuldigde erfbelasting kan betalen, de hypotheek kan aflossen en dan nog een bedrag over heeft om een andere woning mee te kunnen kopen. Maar het is beter dit op voorhand duidelijk te krijgen.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met deNotarissen.

 

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact