22 april 2019

Is een bedrijfsopvolger bevoordeeld?

Een kind neemt het bedrijf over en wordt daarbij bevoordeeld. Dat kan allerlei redenen hebben, maar als een kind de ‘hoofdprijs’ moet betalen bij een bedrijfsovername, is het soms lastig om de financiering rond te krijgen.

In dit geval had de zoon onder gunstige voorwaarden het landbouwbedrijf van vader overgenomen zodat het bedrijf binnen de familie kon worden voortgezet. De zoon had het bedrijf voor een lager bedrag mogen overnemen dan de waarde in het economisch verkeer. Aanvullend had vader zijn zoon in zijn testament onterfd met als overweging dat de zoon niet meer uit zijn nalatenschap zou verkrijgen omdat hij bij leven al een voordeel had gehad door de lagere overnameprijs voor het bedrijf.

De zoon was het niet eens met zijn onterving en deed een beroep op zijn legitieme portie. De legitieme portie is het wettelijk erfdeel waarop kinderen een beroep kunnen doen binnen vijf jaar na overlijden van een ouder. Dit wettelijk erfdeel is de helft van het normale erfdeel.

Volgens de Rechtbank was voldoende vast komen te staan dat er een lagere waarde was betaald voor het bedrijf dan de waarde in het economisch verkeer. De zoon was daarmee verrijkt en de vader verarmd. De vader had een hogere prijs kunnen vragen als hij het bedrijf aan een vreemde had overgedragen. Wat de zoon op die manier als gift had ontvangen, kwam in mindering op de legitieme portie van de zoon. Daarmee kwam de legitieme portie op nihil en kon de zoon niets meer eisen.

Andere situaties komen ook voor: de bedrijfsopvolger verkrijgt het bedrijf voor een lagere waarde, maar erft wel mee in het testament. Dit kan de verhouding met de andere kinderen onder druk zetten omdat zo één kind meer ontvangt dan de andere kinderen. Het is daarmee vaak ingewikkeld om een bedrijfsoverdracht goed te organiseren en de verhoudingen binnen de familie niet op scherp te zetten. Met goed advies en tijdig overleg binnen de familie over de aanpak van de bedrijfsopvolging kan dit voorkomen worden.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met deNotarissen.

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact