24 januari 2022

Is de verkoper bevoegd?

"U kunt alles verkopen" wordt wel eens gezegd. Dat is op zich juist, alleen kunt u niet alles leveren. En dat is natuurlijk wel belangrijk om er voor te zorgen dat na verkoop de levering ook kan plaatsvinden en het nieuwe huis op uw naam komt.

In een verkoopproces kan blijken dat een verkoper niet (alleen) bevoegd is de (koop)overeenkomst te ondertekenen.

Waarom iemand niet (alleen) kan tekenen kan verschillende oorzaken hebben.

Na ontvangst van een koopovereenkomst op ons kantoor om een levering voor te bereiden, worden eerst de registers van het kadaster en de basisregistratie personen (BRP) gecontroleerd. Daaruit kan blijken dat het huis alleen op uw naam bij het kadaster staat. Het lijkt alsof u de enige eigenaar bent en alleen kunt tekenen voor de overdracht. Maar uit de BRP blijkt dat u na uw aankoop van de woning gehuwd bent geweest in gemeenschap van goederen en daarna gescheiden. Het huis staat alleen op uw naam, maar uw ex-echtgenoot moet toch meetekenen voor de levering omdat door het huwelijk in gemeenschap van goederen uw ex mede-eigenaar is geworden.

Ook kan blijken dat het vermogen van verkoper onder bewind staat en dan is een goedkeuring nodig van de rechter voor een geldige levering.

Of er is sprake van een vererving waardoor er onderzocht moet worden welke erfgenamen nu eigenaar zijn en of een executeur bevoegd is tot verkoop. Daarvoor raadplegen we dan ook het Centraal Testamenten Register.

Als u een huis koopt of verkoopt is het van belang dat de levering tijdig en geldig plaatsvindt. De notaris controleert daarom een aantal registers zodat dit gegarandeerd is.

Als u uw huis zelf verkoopt is ons advies om de koopovereenkomst door een deskundige te laten opstellen zodat de benodigde registers geraadpleegd worden en niet nà het ondertekenen van de koopovereenkomst blijkt dat er nog meer mensen moeten tekenen die daar misschien geen medewerking aan willen verlenen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met deNotarissen.

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact