5 juni 2015

Hypotheekakte, hoe werkt dat nu precies?

Om een huis te kunnen betalen kunt u bij een bank aankloppen. Het contact loopt rechtstreeks via de bank of via een hypotheekadviseur. Als u overeenstemming hebt met de bank over het bedrag dat u wilt/kunt lenen en de daarvoor verschuldigde rente, tekent u een hypotheekofferte met de bank. Daarin wordt vastgelegd welke afspraken u heeft gemaakt met de bank over de lening.

De bank stelt het geld van de lening beschikbaar, maar wil daar zekerheid voor terug. Als u niet langer de rente en/of aflossing betaalt, wil de bank het geleende geld terug. Om dat zeker te stellen wil de bank een onderpand hebben: uw huis. Als u niet langer de rente en/of aflossing betaalt, heeft de bank het recht uw woning te verkopen en met de verkoopopbrengst uw schuld af te lossen. Om dat vast te leggen tekent u bij de notaris een hypotheekakte die ook bij het kadaster wordt ingeschreven.

Met de hypotheek geeft u die zekerheid aan de bank. Vaak wordt er gesproken over ‘het nemen van een hypotheek’, maar juridisch is dat onjuist. U geeft zekerheid, u geeft hypotheek.

Hypotheekakte inschrijven

Met de inschrijving van de hypotheekakte bij het kadaster is altijd zichtbaar dat u een hypotheek op uw huis heeft. Wilt u uw huis verkopen, dan zal de notaris aan uw bank vragen wat de openstaande vordering is die moet worden afgelost. De daadwerkelijke aflossing vindt plaats op het moment dat uw woning aan de koper wordt overgedragen. De koopsom die u als verkoper dan ontvangt, wordt gebruikt om uw schuld bij de bank terug te betalen. Als dat gebeurd is, mag de notaris bij het Kadaster de hypothecaire inschrijving van uw bank doorhalen. Zo kunt u uw huis vrij van hypotheek aan een nieuwe eigenaar overdragen. De nieuwe eigenaar heeft in de meeste gevallen ook weer een hypotheek nodig om de aankoop te kunnen betalen.

Familiehypotheek en hypotheekakte

Leent u het geld voor de aankoop niet bij een bank maar bijvoorbeeld bij familie, dan is ook een hypotheekakte mogelijk. Die akte kan ook, net als bij een bank, worden ingeschreven in het kadaster. Een zelf opgestelde geldleningsovereenkomst kan ook gebruikt worden om de afspraken vast te leggen, maar deze kan niet bij het Kadaster worden ingeschreven, zodat er  minder zekerheid wordt verkregen voor de terugbetaling van de geldlening. Het huis is dan immers officieel bezien vrij van hypotheek en het huis zou kunnen worden overgedragen zonder dat de schuldeiser het weet. De lening is namelijk niet in het kadaster zichtbaar!

Om er voor te zorgen dat de rente van een particuliere geldlening kan worden afgetrokken voor de Inkomstenbelasting moet aan bepaalde regels worden voldaan.

Kosten hypotheekakte

De kosten voor het opmaken van de hypotheekakte bestaan uit notariskosten, kadasterkosten en de daarover verschuldigde BTW. Het kadaster rekent € 168 aan inschrijfkosten. Die inschrijfkosten kunnen soms verlaagd worden naar € 103 als het gaat om een akte die automatisch bij het kadaster kan worden ingeschreven. Er zijn ook kadasterkosten nodig voor het onderzoek wat de notaris doet. De notaris controleert op drie momenten in het kadaster of het huis op uw naam staat en ook of er een hypotheek op rust. De notariskosten zijn afhankelijk van de werkzaamheden en kunnen variëren. Wat de kosten zijn in uw situatie kunt u bij ons navragen.

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact