8 februari 2021

Hypotheek en scheiden?

Als u een huis koopt is er vaak een financiering nodig van de bank om de koopsom te kunnen betalen. De bank zal als zekerheid voor de terugbetaling van de lening een hypotheekrecht willen op uw huis.

Als u samenwoont (ongehuwd of gehuwd) wordt de lening bij de bank vaak samen gesloten; de bank leent aan u beiden. U tekent samen bij de notaris de hypotheekakte. Als de relatie eindigt, zullen er afspraken gemaakt moeten worden over het huis. Wordt het huis verkocht? Dan wordt de hypotheek afgelost bij de overdracht van de woning en bent u niet meer aansprakelijk voor de lening bij de bank. Neemt u het huis over en uw partner vertrekt of andersom? Dan moet u daarover met elkaar afspraken maken en zal de eigendom van de woning volledig op naam gezet moeten worden van de partner die er blijft wonen.

Huis volledig op naam

Om het huis volledig op naam te zetten van degene die er blijft wonen, zal de notaris een akte van verdeling moeten opmaken en die inschrijven in het kadaster. De medewerking van de ex-partner is daarvoor nodig. Voor het ondertekenen van de akte van verdeling zal duidelijk moeten zijn wat er met de hypothecaire lening van de bank moet gebeuren. Er zijn twee mogelijkheden:

- U leent geld bij een andere bank (die bank leent alleen aan u) en met die lening wordt de lening die aan u beiden was verstrekt afgelost. Dan is uw ex-partner niet meer aansprakelijk voor de lening bij de oude bank (oversluiten);

- U laat de bestaande lening bij de bank in stand, en de bank maakt aanvullende stukken op waaruit blijkt dat uw ex-partner niet meer aansprakelijk is (ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid).

In beide gevallen zal de betreffende bank toetsen of u de lasten van de lening alleen kunt dragen.

Niet verdelen

Gaat u niet verdelen na scheiding en neemt u geen contact op met een bank? Dan blijft u beiden aansprakelijk voor de hypothecaire lening. Ook al heeft u onderling afgesproken dat u betaalt, uw ex-partner blijft volledig aansprakelijk. Bovendien kunt u na 2 jaar niet meer volledig de rente in aftrek brengen voor de Inkomstenbelasting. Verder blijft de medewerking van uw ex-partner nodig bij toekomstige verkoop van de woning.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met deNotarissen. 

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact