5 oktober 2015

Huwelijk: alles samen delen?

Als u gaat trouwen (of een geregistreerd partnerschap aangaat) bepaalt de hoofdregel van de wet dat al uw bezittingen en schulden gemeenschappelijk worden met die van uw partner: de ‘algehele gemeenschap van goederen’. Als u dat niet wilt moet u vóór het huwelijk huwelijkse voorwaarden opstellen bij de notaris.

Huwelijkse voorwaarden opstellen

Ook tijdens het huwelijk kunt u huwelijkse voorwaarden opstellen. De inhoud daarvan bepaalt u zelf. U kunt bijvoorbeeld afspreken dat u geen gemeenschappelijke bezittingen en schulden wilt. Alles blijft gescheiden en dat wordt ook wel ‘koude uitsluiting’ genoemd. U kunt ook afspreken dat alles gemeenschappelijk is, maar uw huis van u blijft. Of uw onderneming niet gedeeld wordt. In dat geval hebben we het over een ‘beperkte gemeenschap van goederen’.

Als u geen huwelijkse voorwaarden maakt en dus trouwt in gemeenschap van goederen is alles gemeenschappelijk. Daarop zijn toch twee uitzonderingen. Uw ouders kunnen in een testament of bij een schenking hebben bepaald dat de erfenis of schenking alleen voor u is (uitsluitingsclausule). Bij een echtscheiding hoeft u dan niet de helft van de erfenis of schenking aan uw ex-partner te betalen. Ook kan een bezitting ‘verknocht’ zijn en daardoor niet gemeenschappelijk. Dat kan spelen als u bijvoorbeeld als gevolg van een ongeluk een letselschadevergoeding heeft uitbetaald gekregen.

Nieuw wetsvoorstel over trouwen in gemeenschap van goederen

Op dit moment wordt gewerkt aan een wetsvoorstel waardoor de gemeenschap van goederen zoals we die nu kennen, anders wordt vormgegeven. In eerste instantie was het uitgangspunt bij dit voorstel dat de wettelijke gemeenschap van goederen wordt beperkt tot dat wat er tijdens huwelijk wordt opgebouwd. Bezittingen en schulden van voor uw huwelijk en erfenissen en giften vallen dan niet meer standaard in de gemeenschap van goederen. Inmiddels heeft een aantal partijen in de Tweede Kamer hierop een aanpassing voorgesteld: vermogen dat door de aanstaande echtgenoten samen vóór huwelijk is opgebouwd valt dan wel in de gemeenschap van goederen.

Het nadeel van het voorgestelde systeem is dat u ook bij een huwelijk in gemeenschap van goederen een administratie moet bijhouden. Eigenlijk moeten er zelfs drie administraties bijgehouden worden: een administratie van wat u privé opbouwt tijdens huwelijk, een administratie van wat uw partner privé opbouwt tijdens huwelijk en een administratie van hetgeen u en uw partner samen opbouwen tijdens huwelijk. Als u met uw partner vóór het huwelijk een woning gekocht heeft waarvoor u 60% en uw partner 40% geïnvesteerd heeft, valt deze woning in de gemeenschap van goederen en wordt deze bij scheiding 50-50% verdeeld. Als u dat niet of anders wilt, zult u huwelijkse voorwaarden moeten opstellen om dat te voorkomen.

Andere aanpassingen zien op ondernemingsvermogen en bewijsrecht ten aanzien van schulden. In het voorstel wordt aan de gemeenschap een redelijke vergoeding toegekend voor de kennis, vaardigheden en arbeid die de ene echtgenoot verricht voor de onderneming die niet tot de gemeenschap van goederen behoort. Schulden gemaakt tijdens huwelijk door een van de echtgenoten worden 50-50% gedragen. De andere echtgenoot hoeft niet bij te dragen als deze kan aantonen dat hij/zij niets met de schulden te maken heeft.

Het wetsvoorstel zoals dit nu met de voorgestelde wijzigingen daarop luidt, wordt in oktober in de Tweede Kamer verder behandeld. We houden je in een volgende blog op de hoogte over de aanpassingen over trouwen in gemeenschap van goederen.

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact