14 juli 2023

Hulp bij de aankoop van een woning?

Bij de aankoop van een huis gaat u naar een bank om een lening aan te vragen als dat nodig is . De lening wordt door de bank verstrekt en als zekerheid krijgt de bank hypotheekrecht op uw huis. Het hypotheekrecht wordt in een notariële akte vastgelegd en ingeschreven in het kadaster. U betaalt aan de bank de rente en kan die rente in aftrek brengen voor uw Inkomstenbelasting.

Familiehypotheek

Soms is er geld bij een ouder of ander familielid beschikbaar en is een lening bij de bank niet nodig. Of de familielening kan worden afgesloten naast de lening met de bank. Een klein bedrag kan een groot verschil betekenen.

Het familielid dat over geld beschikt krijgt tegenwoordig een lage rente op de spaarrekening. Het is daarom aantrekkelijk om het geld uit te lenen met een gunstiger rentetarief. Bovendien zou u bij de bank wellicht meer rente betalen dan dat het familielid vraagt.

Voor beide partijen heeft de familiehypotheek voordelen maar het is belangrijk om de afspraken goed vast te leggen.

Het geld dat wordt geleend is vaak langere tijd niet beschikbaar voor de geldverstrekker. Als uw familielid komt te overlijden zijn de erfgenamen ook aan de afspraken van de lening gebonden. De lening loopt dan in beginsel door en betaalt u voortaan de rente aan de erfgenamen. Er kan ook zijn afgesproken dat bij overlijden van het familielid de lening opeisbaar wordt waardoor u daarna alsnog naar een bank moet om de lening te herfinancieren.

Voorwaarden belastingdienst

Verder is het van belang dat de bepalingen van de lening voldoen aan de voorwaarden van de belastingdienst om de rente in aftrek te mogen brengen. De lening moet bij de belastingdienst worden aangemeld en naast het betalen van rente is ook belangrijk dat er op de lening wordt afgelost.

Financiële hulp van familie bij de aankoop van een woning kan helpen, wel is het zaak een dergelijke lening goed vast te leggen.

 

Martin Beenen

notaris

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact