5 januari 2016

Hoeveel erfbelasting moet u betalen?

Heeft u een onderneming, dan betalen uw erfgenamen/de verkrijgers van de onderneming soms minder erfbelasting dan in de situatie dat u geen onderneming nalaat. En de erfenis bijvoorbeeld bestaat uit een huis met een bankrekeningsaldo. Deze voor erfgenamen van een ondernemer voordelige regeling is in het leven geroepen om de continuïteit van de onderneming te bevorderen. Immers als er een fors bedrag aan erfbelasting betaald zou moeten worden, kan dit ten koste gaan van de liquiditeitspositie van de onderneming.  Ter stimulering van het ondernemen en het behoud van ondernemingen wordt er dus een onderscheid gemaakt.

Uw erfgenamen erfbelasting besparen

Als u geen onderneming heeft en uw nalatenschap bestaat uit een huis en een bankrekening, dan moet over dat vermogen door de erfgenaam erfbelasting worden betaald. Als uw broer erft, betaalt die 30 tot 40% erfbelasting. Erven uw echtgenoot en kinderen dan betalen die 10 tot 20% erfbelasting over dat gedeelte van uw nalatenschap dat boven de voor hen geldende vrijstelling wordt verkregen.

Wilt u (uw erfgenamen) erfbelasting besparen? Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden variërend van een goed testament tot het doen van schenkingen bij leven of juist met effect bij overlijden. 

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact