27 februari 2022

Hoe gaat de afwikkeling van een erfenis?

Afhankelijk hoe uw nalatenschap is samengesteld, verloopt de afwikkeling van uw erfenis. De nalatenschap kan beperkt zijn tot een enkele bankrekening, er kunnen ook meer bezittingen of een onderneming zijn waardoor de afwikkeling ingewikkelder is. Ook kan van belang zijn hoeveel erfgenamen bij uw nalatenschap betrokken zijn.

Wie zijn uw erfgenamen?

Als er geen testament is bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. Uw erfgenamen moeten samen de nalatenschap afwikkelen en dat is niet altijd praktisch. Onderling kunnen uw erfgenamen elkaar een volmacht (‘boedelvolmacht’) geven zodat één of meerdere personen uw erfenis kunnen afwikkelen en verdelen.

In uw testament kunt u zelf uw erfgenamen aanwijzen en ook een executeur. Daarnaast kunt u een executeur aanwijzen: Dan is gelijk duidelijk wie degene is die mag handelen en wat de taken en bevoegdheden zijn van de executeur.  

De afwikkeling van een erfenis in gang zetten

Iemand van uw erfgenamen of de executeur moet zelf een notaris bellen om de afwikkeling van uw erfenis in gang te zetten. Over uw bankrekening kunnen uw erfgenamen of de executeur pas weer beschikken nadat de notaris is ingeschakeld. De notaris zorgt voor een verklaring van erfrecht. Die verklaring van erfrecht kan worden opgesteld als duidelijk is wie uw erfgenamen zijn. De erfgenamen staan in het testament. Als er geen testament is moet via de Gemeentelijke Basisadministratie door de notaris worden uitgezocht wie uw erfgenamen zijn.

De verklaring van erfrecht vermeldt wie uw erfgenamen zijn en of zij de nalatenschap aanvaarden. Nadat de notaris een verklaring van erfrecht heeft afgegeven kan worden gestart met de verdere afwikkeling. Rekeningen moeten worden betaald, inboedel moet worden verdeeld, het huis moet worden verkocht, de aangifte erfbelasting moet worden gedaan enzovoorts. Soms is daarbij ook de hulp van de notaris nodig of andere deskundigen als bijvoorbeeld accountant.

Wilt u meer weten over wat er allemaal komt kijken bij een erfenis en nalatenschap? Neem dan contact op met deNotarissen

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact