16 september 2015

Hoe gaat de afwikkeling van een erfenis?

De samenstelling van uw nalatenschap bepaalt hoe de afwikkeling van uw erfenis verloopt. De nalatenschap kan beperkt zijn tot een enkele bankrekening, maar er kunnen ook meer bezittingen zijn zoals een huis of een onderneming  waardoor de afwikkeling ingewikkelder is. Ook kan van belang zijn hoeveel erfgenamen bij uw nalatenschap betrokken zijn.

Wie zijn uw erfgenamen?

Als er geen testament is bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. Uw erfgenamen moeten samen de nalatenschap afwikkelen en dat is niet altijd praktisch, want dat houdt in dat u met alle erfgenamen tegelijk naar de bank moet om een betaling te kunnen doen of de rekening te kunnen opheffen. Onderling kunnen uw erfgenamen elkaar een volmacht (‘boedelvolmacht’) geven zodat één of meerdere personen uw erfenis kunnen afwikkelen en verdelen.

In uw testament kunt u zelf uw erfgenamen aanwijzen. Daarnaast kunt u een executeur aanwijzen: iemand die speciaal benoemd wordt om de afwikkeling van uw nalatenschap te regelen. Dan is gelijk duidelijk wie degene is die mag handelen en wat de taken en bevoegdheden zijn van de executeur.  

De afwikkeling van een erfenis in gang zetten

Iemand van uw erfgenamen of de executeur moet zelf een notaris bellen om de afwikkeling van uw erfenis in gang te zetten. De notaris krijgt hiervan niet automatisch bericht. Ook is van belang dat de bank gebeld wordt om uw rekeningen dan te blokkeren. Over uw bankrekeningen kunnen uw erfgenamen of de executeur pas weer beschikken nadat de notaris is ingeschakeld. 

De notaris zorgt voor een verklaring van erfrecht of verklaring van executele (als er een executeur benoemd is). De notaris onderzoekt daarvoor of u een testament gemaakt hebt en zo ja, welk testament uw laatste testament is. De notaris raadpleegt de Basisregistratie Personen om na te gaan wie uw nabestaanden zijn. Ook benadert de notaris uw erfgenamen met de vraag of zij de nalatenschap ook willen accepteren. Als u namelijk een nalatenschap bestaande uit alleen maar schulden zou achterlaten, draaien uw erfgenamen daarvoor op als ze deze nalatenschap zonder voorbehoud zouden accepteren. De conclusies van de notaris worden opgenomen in de verklaring van erfrecht of verklaring van executele. 

Verklaring van erfrecht of executele

Nadat de notaris een verklaring van erfrecht of executele heeft afgegeven kan worden gestart met de verdere afwikkeling: 

  • De rekeningen moeten worden betaald, 
  • De inboedel moet worden verdeeld, 
  • Het huis moet worden verkocht, 
  • De aangifte erfbelasting moet worden gedaan.

Soms is daarbij ook de hulp van de notaris of andere deskundigen nodig zoals bijvoorbeeld de accountant.

Wilt u meer weten over wat er allemaal komt kijken bij een erfenis en nalatenschap? Neem dan contact op met deNotarissen

 

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact