22 september 2023

Het beeld van een notaris

Als u wordt gevraagd hoe een notaris er uit ziet en wat het werk inhoudt, wat is dan uw antwoord?

 

Waar het vroeger veelal een man was, zijn er tegenwoordig veel vrouwen op ons kantoor aan het werk. Dat geldt voor het hele notariaat, meer vrouwen. Ook is het beroep veel dynamischer geworden dan vroeger. Was het eerder zo dat de notaris rustiger de werkdag doorbracht en luisterde of het 'grind knerpt', is dat nu niet meer zo.

De meeste notarissen verdelen de taken en hebben ieder een eigen specialisme. Dat is nodig om goed op de hoogte te zijn van vakinhoudelijke kennis.

De werkdag bestaat veelal uit het beantwoorden van telefoon en mailberichten. Er worden besprekingen gevoerd en cliënten komen langs om een akte te tekenen. Bijvoorbeeld voor een overdracht van een woning, hypotheekakte maar ook voor testamenten. Aan die akte is vaak een lang traject voorafgegaan. Ook komen cliënten op kantoor om besloten vennootschappen (BV) op te richten of een bedrijfsoverdracht te realiseren. Het zijn vaak belangrijke momenten in het leven van mensen waarvoor zij bij de notaris komen. Zo zijn bij een complexe bedrijfsoverdracht ook vaak andere adviseurs betrokken. Mensen hechten aan persoonlijk contact en willen hun verhaal kwijt. 

De IT neemt een belangrijke rol en taak in het notariaat. Dat brengt met zich dat een notaris vele registers moet raadplegen om zaken te controleren. Bijvoorbeeld de gemeentelijke registers, faillissementsregisters, Kamer van Koophandel etc. Vaak is het veel schakelen op een dag om alle stukken bij elkaar te krijgen en cliënten van een goed advies te voorzien.

Een notaris heeft beroepsgeheim en dient vertrouwelijk om te gaan met alle informatie. Als iemand een akte tekent moet de notaris er zeker van zijn dat degene zijn of haar wil kan bepalen en niet onder druk van een andere persoon een akte tekent.

Net als in vele andere beroepen is het belangrijk voor ons kantoor dat wij blijven vernieuwen op allerlei gebied en nieuwe mensen aan ons kantoor verbinden. Ook vinden wij het leuk om stagiairs te begeleiden en wegwijs te maken in ons beroep. Voor het zoeken van een stageplek of een bijbaan als werkstudent, neem dan gerust contact met ons op.

Geertje Dantuma notaris

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact