20 juli 2016

Hertrouwen met een weduwe of weduwnaar?

Stel dat uw echtgenote eerder is overleden. U vindt een nieuwe partner (zij is weduwe) en wil daarmee trouwen. Wat is dan juridisch van belang?

Gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden

U kunt kiezen voor gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden. In de praktijk zie ik dat bij hertrouwen gekozen wordt voor huwelijkse voorwaarden om de eigendommen die al eerder zijn opgebouwd, gescheiden te houden. Bij het bespreken van de huwelijkse voorwaarden komt natuurlijk aan de orde wat de afspraken zijn bij onverhoopt uit elkaar gaan of bij overlijden.

Wat staat er in het testament?

Als u hertrouwt met een weduwe is ook de vraag wat er in het testament van haar eerste man staat. Dat klinkt misschien vreemd maar kan van belang zijn. De weduwe heeft wellicht door het overlijden van haar man als langstlevende alles toegedeeld gekregen en nog niet de erfdelen aan de kinderen hoeven uit te betalen. In het testament van haar overleden man staat misschien dat wanneer zij hertrouwt, de erfdelen wel aan de kinderen uitbetaald moeten worden. Dat kan grote financiële gevolgen hebben.

Maar ook als bij hertrouwen de erfdelen nog niet opeisbaar zijn, bij uw overlijden worden die erfdelen voor uw kinderen wel opeisbaar. Uw nieuwe partner kunt u wel tot erfgenaam benoemd hebben, maar zij zal dan toch de erfdelen die uw kinderen bij het overlijden van uw eerste vrouw ‘op papier’ ontvangen hebben, moeten uitkeren. U laat dan aan uw nieuwe partner misschien minder na dan u (en uw nieuwe partner) gedacht zou hebben.

Wij kunnen de gevolgen in een dergelijke situatie helder voor u maken. Wilt u weten welke mogelijkheden u en uw partner hebben? Neem contact op met deNotarissen.

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact