5 december 2017

Heeft u een goed beeld van uw pensioen na scheiding?

Na een scheiding heeft u volgens de hoofdregel recht op de helft van het ouderdomspensioen van uw ex-partner dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. Dat is gebaseerd op de wet Verevening Pensioenrechten. Verder kan er aanspraak bestaan op nabestaandenpensioen.
In een echtscheidingsconvenant of huwelijkse voorwaarden kunnen afspraken zijn gemaakt over een andere verdeling.
Binnen twee jaar na de scheiding moet het pensioenfonds door u op de hoogte gebracht worden van de scheiding en de afspraken die u heeft gemaakt over de pensioenverdeling.

Dat is bij het einde van een samenlevingsovereenkomst anders: dan bestaat er geen aanspraak op verrekening van opgebouwde pensioenrechten, tenzij u dat in de samenlevingsovereenkomst hebt afgesproken. In een samenlevingsovereenkomst wordt meestal afgesproken dat bij overlijden de langstlevende partner recht heeft op partnerpensioen/nabestaandenpensioen. Dat moet ook bij het pensioenfonds gemeld worden. Als de relatie eindigt en de samenlevingsovereenkomst wordt ontbonden, moet het pensioenfonds daarvan ook door u op de hoogte worden gebracht. Anders heeft uw ex-partner nog recht op een nabestaandenuitkering bij overlijden.

Onlangs las ik over een door de Stichting Pensioenregister gemaakt rapport. Het rapport richtte zich speciaal op vrouwen die een echtscheiding hebben meegemaakt. Een percentage van 45% van de gescheiden vrouwen denkt dat de scheiding géén invloed heeft op hun pensioen. In de echtscheidingsperiode was 69% van de vrouwen niet bezig geweest met het pensioen. Maar ook 78% van de adviseurs van de vrouwen hebben weinig aandacht besteed aan het pensioen. De reden dat er geen aandacht aan het pensioen werd besteed wordt helaas niet vermeld.

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact