11 januari 2021

Goede voornemens?

Heeft u goede voornemens? Wellicht het voornemen om (eindelijk) uw nalatenschap te regelen? Een testament of levenstestament te maken? Of een lijst te maken voor nabestaanden met een overzicht van uw administratie?

Wat is het meest geschikte moment voor het maken van een testament? Dat is voor iedereen verschillend. Vaak gebeurt er eerst iets in uw omgeving en realiseert u zich dat u uw nalatenschap nog niet goed geregeld heeft. Ook kan het zijn dat uw persoonlijke situatie verandert: u gaat trouwen of juist scheiden of er wordt een kind geboren.

Om te voorkomen dat de vererving en afwikkeling van uw nalatenschap anders verloopt dan u wilt, gaat u naar de notaris. In de praktijk merk ik dat het opstellen van een testament vaak wordt uitgesteld omdat veel mensen het lastig vinden om over dit onderwerp na te denken en beslissingen te nemen. Als de notaris naar u moet komen als u in een ziekenhuis of hospice bent opgenomen, is dat eigenlijk een geval van ‘te laat’. Natuurlijk zal een notaris dan proberen het testament dan alsnog snel te maken en met u te ondertekenen, maar prettig is dat niet.

Voor het opstellen van een levenstestament geldt hetzelfde. Een volmacht die in het levenstestament wordt beschreven komt van pas als u zelf niet meer wilsbekwaam bent. Het opstellen van een levenstestament moet gedaan worden als u nog wel wilsbekwaam bent. Daarvoor geldt dus ook: niet uitstellen maar doen!

Wijst u iemand aan als executeur die uw nalatenschap afwikkelt of een iemand als gemachtigde die bij leven uw belangen behartigt, dan is het belangrijk dat u die persoon informeert. Dan is de executeur/gemachtigde op de hoogte van zijn of haar positie en van de taken die hem of haar te wachten staat.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met deNotarissen.

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact