15 juni 2015

Geregistreerd partnerschap

Omdat inmiddels een echt homohuwelijk mogelijk is, is voorgesteld om het geregistreerd partnerschap als rechtsvorm af te schaffen, maar zover is het nog niet.

Huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingsovereenkomst

Om de manier waarop u met uw partner leeft wettelijk vast te leggen kunt u uit verschillende mogelijkheden kiezen, met elk ook eigen gevolgen.

  • Een huwelijk

    Dit sluit u bij de burgerlijke stand van de gemeente. Als u van te voren niets regelt, ontstaat er tussen u en uw partner automatisch een gemeenschap van goederen. Wilt u dat niet, dan zijn huwelijkse voorwaarden nodig om daarover andere afspraken te maken. Ongeacht uw keuze voor gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden, bent u automatisch elkaars erfgenaam (tenzij u in een testament anders bepaalt);
  • Het geregistreerd partnerschap

Ook een geregistreerd partnerschap wordt bij de burgerlijke stand gesloten, net als bij een huwelijk. Ook ontstaat een gemeenschap van goederen. Dat betekent dat de bezittingen en schulden gemeenschappelijk worden. Als u dat niet wilt, moet u bij de notaris partnerschapsvoorwaarden (een soort huwelijkse voorwaarden) maken vóór het aangaan van het partnerschap. Door het aangaan van het geregistreerd partnerschap erft u van elkaar. Als er kinderen worden geboren ontstaat voor de vader en moeder automatisch gezag en hebben beide ouders evenveel zeggenschap. Bij een partnerschap met twee vrouwen of twee mannen is dat anders;

  • Een samenlevingsovereenkomst

    Dit is een notariële akte waarbij afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld gezamenlijke bezittingen (bijvoorbeeld huis/bankrekening) en/of pensioen. Er ontstaat geen gemeenschap van goederen. De gezamenlijke bezittingen kunnen door de overeenkomst aan de langstlevende partner worden ‘nagelaten’, maar u erft niet automatisch alles van elkaar. Als u dat wel wilt regelen, is daarvoor een testament nodig.

 

Erfenis regelen

Testamenten blijven in iedere situatie van belang. Zoals hiervoor aangegeven regelt de wet bij huwelijk en geregistreerd partnerschap dat de langstlevende partner erft bij overlijden van de eerste. Maar wie erft er als de laatste partner overlijdt? Als er kinderen zijn, dan zijn die erfgenaam, maar wat als die er niet zijn? Wie erft er dan en wie mag de nalatenschap(pen) afwikkelen? We bespreken graag de mogelijkheden met u.

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact