12 mei 2023

Geen handtekening kunnen zetten? Dement? In coma?

Het kan gebeuren dat u niet meer zelf kunt beslissen. In het geval van dementie, coma of vanwege lichamelijke oorzaken kan het zijn dat u geen beslissingen kunt nemen of niet uw handtekening kunt zetten. Als u zelf niets regelt, zal bij de kantonrechter bewind over uw vermogen moeten worden aangevraagd. Dan is duidelijk wie uw belangen mogen behartigen. U kunt ook zonder de rechter de regie pakken. Met een zogenaamd levenstestament regelt u zelf wie uw zaken gaan behartigen. U bepaalt onder andere wat de bevoegdheden van de gemachtigde zijn en aan wie rekening en verantwoording moet worden afgelegd. Mag de gemachtigde alles doen of stelt u grenzen of geeft u aanwijzingen?

 

Medische zaken

Indien uw wensen niet zijn vastgelegd is het niet automatisch zo uw ouders of uw partner of kinderen keuzes mogen maken en met de artsen kunnen overleggen.

In het levenstestament kunt u toestemming geven voor het verrichten van medische behandelingen. Voorbeelden daarvan zijn de euthanasieverklaring of een behandelgebod of behandelverbod. Ook kunt u opnemen wie inzage mag hebben in uw medische gegevens.

 

Vermogensbeheer

U kunt in uw levenstestament één of meerdere personen bevoegdheden toekennen zodat zij uw financiële zaken kunnen regelen. Belangrijk is dat de taken en bevoegdheden duidelijk en uitgebreid zijn omschreven. Daarbij kunt u denken aan een bevoegdheid om wel of niet aan een goed doel te schenken of aan kinderen.

Uw bank kan vervolgens in de administratie verwerken wie uw gemachtigde is. Ook kan worden vastgelegd dat uw woning kan worden verkocht onder bepaalde voorwaarden. In het geval u een bedrijf heeft, dan kunt u aangeven wie het bedrijf moet leiden, als u dat zelf niet meer kunt doen.

 

Levenstestament en uw notaris

Een notaris heeft kennis van en ervaring met het opstellen van levenstestamenten. De levenstestamenten worden in een landelijk register geregistreerd zodat artsen, rechters en notarissen kunnen zien of u een levenstestament heeft. Op die manier is uw levenstestament altijd terug te vinden. Uw zaken worden dan behartigd door een vertrouwenspersoon die u zelf aanwijst. 

 

Mr. Martin Beenen

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact