23 augustus 2021

Familiehypotheek

Bij de aankoop van een huis gaat u naar een bank om een lening aan te vragen als dat nodig is voor de betaling van de koopsom. De lening wordt door de bank verstrekt en als zekerheid krijgt de bank hypotheekrecht op uw huis. Het hypotheekrecht wordt in een notariële akte vastgelegd en ingeschreven in het kadaster. U betaalt aan de bank de rente en kan die rente in aftrek brengen voor uw Inkomstenbelasting.

Soms is er geld bij een familielid (‘suikeroom’) beschikbaar en is een lening bij de bank niet nodig. Dit kan voordelen hebben.

Het familielid dat over geld beschikt krijgt tegenwoordig geen rente op de spaarrekening. Het is daarom aantrekkelijk om het geld uit te lenen met een gunstiger rentetarief.

Voor beide partijen heeft de familiehypotheek voordelen maar het is belangrijk om de afspraken goed vast te leggen.

Het geld dat wordt geleend is vaak langere tijd niet beschikbaar voor de geldverstrekker. Als uw suikeroom komt te overlijden zijn de erfgenamen ook aan de afspraken van de lening gebonden. De lening loopt dan in beginsel door en betaalt u voortaan de rente aan de erfgenamen. Er kan ook zijn afgesproken dat bij overlijden van de suikeroom de lening opeisbaar wordt waardoor u daarna alsnog naar een bank moet om de lening te herfinancieren.

Verder is het van belang dat de bepalingen van de lening voldoen aan de voorwaarden van de belastingdienst om de rente in aftrek te mogen brengen. De lening moet bij de belastingdienst worden aangemeld en naast het betalen van rente is ook belangrijk dat er op de lening wordt afgelost.

Wilt u meer weten over de familiehypotheek of over de hypotheekakte? Neem dan contact op met deNotarissen

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact