12 september 2017

Faillissement

In verband met een voorgenomen modernisering van de faillissementsprocedure, pleit onze beroepsorganisatie KNB er voor om de terugwerkende kracht van het faillissement, af te schaffen. Dan zou op moment van ondertekenen van de leveringsakte gelijk duidelijk zijn dat u failliet bent en niet pas achteraf.

Rembrandt

Het zal u vast niet zijn ontgaan, tot januari 2018 is in het Stedelijk Museum Vianen de Rembrandt tentoonstelling  te zien. Ons kantoor is hoofdsponsor van de tentoonstelling en daar zijn wij trots op!

Rembrandt had zijn financiën niet altijd goed op orde. Hij leefde boven zijn stand en in 1656 werd zijn faillissement aangevraagd.

Op welke momenten wordt er gecontroleerd?

In onze praktijk zijn wij verplicht diverse malen te controleren of iemand failliet is. Als u een huis verkoopt bijvoorbeeld, dan controleren wij dat minimaal drie keer. Het gevolg van een faillissement is dat u zelf niet meer over het huis kunt beslissen en beschikken. Een overdracht zou niet geldig zijn als u de leveringsakte, waarbij het huis wordt overgedragen, ondertekent, en u op dat moment failliet verklaard zou zijn.

Als eerste controleren we dat op het moment dat u de koopovereenkomst bij de makelaar heeft getekend en de koopovereenkomst op ons kantoor ontvangen is. Is dat het geval, dan moeten wij contact opnemen met de curator. De curator is uw vertegenwoordiger, u kunt zelf niet meer de akte van levering ondertekenen.

Op de dag dat de ondertekening van de akte van levering plaatsvindt, controleren wij opnieuw. Want tussen de ontvangst van de koopovereenkomst van de makelaar en de ondertekening van de leveringsakte kan er inmiddels sprake zijn van faillissement.

Faillissement

Als eenmaal de akte van levering is getekend en de akte is verwerkt in de kadastrale registers, betaalt ons kantoor de verkoopopbrengst aan u uit. Ook de hypotheek wordt afgelost en bijvoorbeeld de makelaarscourtage wordt door ons uitbetaald. Die uitbetalingen mogen niet eerder dan dat opnieuw gecontroleerd is of er geen sprake is van faillissement. Waarom zult u zich afvragen, op de dag van ondertekening van de akte is er toch al een controle geweest? In de wet staat dat het faillissement terugwerkt tot 0.00 uur ’s-nachts. Dat brengt met zich dat op moment van ondertekening van de leveringsakte op ons kantoor om bijvoorbeeld 11.00 uur nog niet zeker is of iemand failliet is. Het faillissement kan diezelfde middag worden uitgesproken en werkt dan terug tot 0.00 uur . Achteraf was u dus failliet op het moment van ondertekening op ons kantoor.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande uitleg nog vragen hebben, neemt u gerust contact met ons op.

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact