21 december 2015

Erfgenaam of liever niet?

Als u erfgenaam bent, kunt u er voor kiezen om de erfenis te aanvaarden of niet. Er zijn drie mogelijkheden:

  • Zuiver aanvaarden: u treedt in alle rechten en plichten van de overledene. Ook de schulden van de overledene komen daarmee voor uw rekening.
  • Verwerpen: u doet afstand door het tekenen van een verwerpingsverklaring. Dat kan via de notaris of rechtstreeks bij de Rechtbank. U ontvangt niets uit de nalatenschap maar bent ook niet aansprakelijk voor schulden.
  • Beneficiair aanvaarden: u aanvaardt de nalatenschap alleen voor zover deze positief is. Ook voor het beneficiair aanvaarden is een verklaring nodig die via de notaris of rechtstreeks bij de Rechtbank kan worden uitgebracht. 

Voor de afwikkeling van een nalatenschap die beneficiair is aanvaard, gelden wettelijke voorschriften die moeten worden nageleefd. Als dat niet goed gebeurt, bent u alsnog aansprakelijk voor schulden van de nalatenschap.

De afwikkeling van de nalatenschap

Voordat u begint met de afwikkeling van de nalatenschap moet u zich afvragen of u de nalatenschap wilt aanvaarden of niet. Als u alvast begint met de afwikkeling en betalingen doet of de woning gaat leegruimen, heeft u zich al als –zuiver aanvaard hebbende- erfgenaam gedragen en kunnen schuldeisers van de overledene u aanspreken. Dus niet enkel door een verklaring maar ook door uw handelen kunt u als erfgenaam worden beschouwd!

Zo ging een aantal erfgenamen, nadat zij een drukke dag achter de rug hadden met het regelen van de begrafenis, uit eten en betaalden het diner van de rekening van de overledene. Door zo te handelen werden zij in eerste instantie door het Gerechtshof aangemerkt als erfgenaam en derhalve aansprakelijk voor de schulden uit de nalatenschap. De Hoge Raad dacht daar anders over en vond dat het bescheiden etentje als kosten van de uitvaart kon worden aangemerkt.

In ieder geval kunt u niet voorzichtig genoeg zijn! Wilt u meer informatie over erven, neem dan contact op met deNotarissen.

Namens ons kantoor wens ik u prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar.

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact