18 augustus 2023

Erfbelasting (bij overlijden van de langstlevende)

Na een overlijden moet er meestal aangifte worden gedaan voor de erfbelasting. Of en hoeveel erfbelasting er is verschuldigd hangt af van het vermogen van de overledene en de (familie)verhouding tot de overledene.

Aangifte

Als eerst uw moeder overlijdt en vervolgens uw vader, is het belangrijk dat bij de aangifte wegens het overlijden van uw vader als langstlevende, rekening wordt gehouden met de aangifte die al gedaan is na het overlijden van uw moeder.

In de situatie dat uw moeder eerst is overleden, is er meestal sprake van een langstlevende regeling: vader krijgt als langstlevende alles op naam en de kinderen krijgen weliswaar hun erfdeel tegoed maar nog niet uitbetaald zolang vader leeft. Over de erfdelen die de kinderen als tegoed/vordering ontvangen is meestal al erfbelasting verschuldigd. Die belasting moet de langstlevende betalen voor de kinderen.

Nalatenschap

Na overlijden van vader als langstlevende kunt u de vordering die u nog had wegens het eerder overlijden van uw moeder, op de nalatenschap van vader in mindering brengen. Daarover is immers al belasting betaald. Soms komt daar nog rente bij afhankelijk van het testament en de afspraken die zijn gemaakt. De nalatenschap van vader is dus (op papier) kleiner omdat de vorderingen wegens het eerder overlijden van moeder in mindering worden gebracht. Bij de erfbelasting wordt rekening gehouden met de WOZ-waarde van een woning. Gunstig is dat u bij de verrekening van uw kindsdeel uit de nalatenschap van moeder, rekening mag houden met een wellicht hogere werkelijke waarde van de woning ten tijde van het overlijden van moeder.

Dan is de nalatenschap van vader daarmee nog kleiner omdat hij een grotere schuld heeft aan u als kind en is er daarmee minder erfbelasting verschuldigd.

Nalatenschap soms niet duidelijk

Soms is niet duidelijk hoe de nalatenschap van moeder was samengesteld en weet u niet welke bedragen u op de nalatenschap van vader in mindering kunt brengen. Misschien heeft u nog een oude aangifte Inkomstenbelasting of kunt u gegevens uit de administratie halen. Het beste is dat u de aangifte erfbelasting uit de nalatenschap van moeder goed bewaard en/of een notariële akte laat opstellen waarin de kindsdelen (met rente) zijn vastgesteld.

Geertje Dantuma Notaris

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact