30 december 2019

Erfbelasting betalen met kunst?

De afgelopen tijd was er in de media aandacht voor het betalen van erfbelasting met kunst. Dat is een fiscale regeling die sinds 1956 bestaat maar waar weinig gebruik van wordt gemaakt.

Als u van iemand erft, moet er veelal erfbelasting betaald worden. Hoeveel dat is hangt af van de omvang van de verkrijging en de toepasselijke vrijstelling voor de erfbelasting. De erfbelasting kan betaald worden met kunst. Aan die regeling zijn voorwaarden verbonden. U kunt een kwijtschelding voor de te betalen erfbelasting krijgen van de waarde van het kunstobject, vermeerderd met 20%. Als het object meer waard is dan te betalen erfbelasting krijgt u geen geld van de belastingdienst terug.

Niet ieder kunstobject komt voor deze regeling in aanmerking. Dat kan alleen als:

 • Het voorwerp is opgenomen in het register van beschermde cultuurgoederen en verzamelingen (Erfgoedwet).
 • Het kunstvoorwerp staat niet in het register, maar wordt wel als onvervangbaar gezien volgens de criteria van de Erfgoedwet.
 • Het voorwerp op een van de volgende gronden kan worden aangemerkt als van groot nationaal cultuurhistorisch of kunsthistorisch belang:
  • het voorwerp wordt regelmatig tentoongesteld;
  • het voorwerp is een hoogtepunt in het oeuvre van een bekende kunstenaar;
  • het voorwerp is belangrijk vanwege zijn herkomst;
  • het voorwerp maakt deel uit van een waardevolle verzameling.

Het is geen eis dat het kunstvoorwerp door een Nederlandse kunstenaar is gemaakt of dat het van Nederlandse bodem komt. Ook kunst uit het buitenland kan voor de regeling in aanmerking komen.

De beslissing of een voorwerp in aanmerking komt voor deze regeling wordt genomen door het Ministerie van Financiën op advies van een daartoe ingestelde Adviescommissie.

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact