21 september 2022

Erfbelasting

Erfbelasting

Als u overlijdt, dan betalen uw erfgenamen erfbelasting. Hoeveel dat is hangt af van de omvang van uw vermogen. Ook hangt het af van degene die erft. Een goed doel betaalt geen erfbelasting als het goede doel door de belastingdienst goedgekeurd is ( een ‘ANBI’-status heeft). De ene erfgenaam heeft bovendien een grotere vrijstelling dan de andere erfgenaam. Verder speelt nog of de erfgenaam een echtgenoot of kind is, of niet.

Minder erfbelasting

Heeft u een onderneming, dan betalen uw erfgenamen/de verkrijgers van de onderneming soms minder erfbelasting dan in de situatie dat u geen onderneming nalaat en de erfenis bijvoorbeeld bestaat uit een huis met een bankrekeningsaldo. Deze voor erfgenamen van een ondernemer  voordelige regeling is in het leven geroepen om de continuïteit van de onderneming te bevorderen. Immers als er een fors bedrag aan erfbelasting betaald zou moeten worden, kan dit ten koste gaan van de liquiditeitspositie van de onderneming.  Ter stimulering van het ondernemen en het behoud van ondernemingen wordt er dus een onderscheid gemaakt.

Als u geen onderneming heeft en uw nalatenschap bestaat uit een huis en een bankrekening, dan moet over dat vermogen door de erfgenaam erfbelasting worden betaald. Als uw broer erft, betaalt die 30 tot 40% erfbelasting. Erven uw echtgenoot en kinderen dan betalen die 10 tot 20% erfbelasting over dat gedeelte van uw nalatenschap dat boven de voor hen geldende vrijstelling wordt verkregen. Wilt u (uw erfgenamen) erfbelasting besparen? Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden variërend van een goed testament tot het doen van schenkingen bij leven of juist met effect bij overlijden.

Wilt u nog meer informatie over dit onderwerp, neemt u gerust contact met ons op.

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact