16 februari 2015

Erfbelasting

De tarieven voor erfbelasting 2015 zijn als volgt:    

  

Waarde erfenis (cijfers 2015)

  
  

Partner (Pleeg)kinderen

  
  

Kleinkinderen en verdere afstammelingen

  
  

Overige    erfgenamen

  

€ 0 - €   121.296

              10%

                          18%

            30%

€ 121.296 en   meer

              20%

                          36%

            40%

 

U bent erfbelasting verschuldigd als uw verkrijging groter is dan de vrijstelling. De vrijstelling hangt af van uw relatie met de overledene:

  

Relatie met overledene, u bent:

  
  

Bedrag vrijstelling 2015

  

Partner

      € 633.014

Kind of   kleinkind

      €   20.047

Ouder

      €   47.477

Kind met een   handicap

      €   60.138

Andere   erfgenaam

      €     2.111

 

Stel dat uw echtgeno(o)t(e) overlijdt en u heeft twee kinderen. Het vermogen van u en uw echtgeno(o)t(e) samen is € 240.000. Als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, is de nalatenschap de helft van de gemeenschap van goederen, dus € 120.000. Als er geen testament is, wijst de wet als erfgenamen aan: u en de twee kinderen. De wet kent een langstlevenderegeling die inhoudt dat u als langstlevende alles in handen krijgt en de kinderen een vordering krijgen op u ter grootte van hun kindsdeel. Deze vorderingen zijn voor de kinderen pas opeisbaar na uw overlijden. Echter, over die vorderingen wordt wel al erfbelasting geheven.

Zoals vermeld is € 120.000 de omvang van de nalatenschap. Met drie erfgenamen is ieders erfdeel € 40.000. Dat is voor de langstlevende (ruim) binnen de vrijstelling. De kinderen ontvangen (in de vorm van een vordering) meer dan het vrijstelde bedrag: € 40.000 minus de vrijstelling van  € 20.047, betekent dat over €19.953 erfbelasting wordt berekend. Het percentage is 10%, zodat € 1.995 aan erfbelasting is verschuldigd. Die erfbelasting moet door u als langstlevende worden betaald. In dit voorbeeld is de erfbelasting ruim berekend omdat nog geen rekening is gehouden met bijvoorbeeld kosten van de uitvaart die in mindering op de omvang van de nalatenschap mogen worden gebracht. Bovendien mag de waarde van de vorderingen van de kinderen voor de berekening van de erfbelasting worden afgewaardeerd omdat ze de vorderingen voorlopig nog niet kunnen opeisen;  u ‘zit’ immers als langstlevende op het geld.

U ziet, meerdere factoren zijn van invloed op de aanslag erfbelasting Ook u kunt hierop invloed uitoefenen door het maken van een testament of door het doen van schenkingen. Om erfbelasting en/of schenkbelasting te besparen kunt u bij ons kantoor terecht voor advies. Laat u informeren over  de mogelijkheden.

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact