14 december 2023

Eindejaarstips

Wilt u belasting besparen dan kunnen onderstaande tips voor u van toepassing zijn.

Schenken

Met schenken verlaagt u uw eigen vermogen. Dat kunt u natuurlijk alleen overwegen als u voldoende reserves heeft. Een belastingvrije schenking is mogelijk aan kinderen en aan kleinkinderen of andere personen. De vrijstellingen zijn verschillend afhankelijk van de verkrijger. Voor een kind geldt bijvoorbeeld een vrijstelling van € 6.035, terwijl een kleinkind of andere persoon maximaal € 2.418 vrijgesteld kan ontvangen. Meer schenken is mogelijk maar dan is het meerdere belast met schenkbelasting.

Maar daar is toch al belasting over betaald?

Dat is een veelgehoorde opmerking. Dat ziet de belastingwetgeving anders: de verkrijger heeft er geen (Inkomsten)belasting over betaald. Over de verkrijging is daarom (behoudens de vrijstelling) schenkbelasting verschuldigd.

Woning/overdrachtsbelasting

Dit jaar kan een koper jonger dan 35 jaar een startersvrijstelling krijgen voor de overdrachtsbelasting. Voorwaarde is onder meer dat de koper niet eerder gebruik heeft gemaakt van de vrijstelling. Ook moet de koopsom/waarde niet hoger zijn dan € 440.000.

In het nieuwe jaar gaat die waarde maar liefst naar € 510.000. Het kan daarom voor een koper jonger dan 35 jaar van belang zijn om een geplande overdracht naar 2024 uit te stellen. In de praktijk hoor ik dat in dergelijke situaties, de verkoper een vergoeding vraagt voor het uitstel. De koper is bij de uitgestelde levering gebaat om te voorkomen dat er 2% overdrachtsbelasting is verschuldigd. Overleg daarom met de verkoper/makelaar of een uitstel mogelijk is en tegen welke voorwaarden. Het moet natuurlijk ook praktisch mogelijk zijn voor alle partijen en de bank van de koper die de financiering verstrekt moet ook akkoord gaan met de uitgestelde levering.

mr. Geertje Dantuma Notaris

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact