28 januari 2019

Einde huwelijksreis

Stel dat u kort na uw echtgenoot overlijdt en u heeft geen testament, wie zijn dan uw erfgenamen?

Als u bent getrouwd en u heeft geen kinderen, dan is uw echtgeno(o)t(e) uw erfgenaam. Dat is logisch en dat bepaalt de wet ook zo. Als uw echtgeno(o)t(e) daarna overlijdt, bepaalt de wet dat alleen de familie van de echtgeno(o)t(e) die als laatste overlijdt, erft . Uw familie erft niets!

De Rechtbank Den Haag heeft in januari 2019 het hoofd moeten buigen over de volgende kwestie: een echtpaar ging op huwelijksreis. Zij overleden beiden aan de gevolgen van voedselvergiftiging. De vrouw overleed eerst en daarna de man. Dat stond vast. Het echtpaar had geen kinderen. Het echtpaar had geen testamenten gemaakt.

Een buitengewoon trieste situatie die was ontstaan. De familie van de man claimde de hele nalatenschap. Omdat de vrouw het eerst was overleden, was de man haar enige erfgenaam. Toen vervolgens de man ook overleed, was de familie van de man erfgenaam van het totale bezit van man en de vrouw samen, zo stelden zij. De Rechtbank dacht daar anders over. Er was sprake van een zeer uitzonderlijke situatie. Het echtpaar was overleden aan dezelfde oorzaak. De Rechtbank oordeelde dat het (gezien deze omstandigheden) vasthouden aan de wet, waardoor de hele erfenis bij de familie van de man terecht kwam, indruiste tegen het rechtsgevoel. Het was naar maatstaven redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.

In deze situatie pakte het dus goed uit met hulp van de rechter en de erfenissen werden over de beide families verdeeld. De familie van de vrouw werd geacht haar erfgenaam te zijn. Maar wilt u dit –ook als er meer tijd zit tussen het overlijden van de eerste echtgeno(o)t(e) en de langstlevende- voorkomen en het voor u zelf goed regelen, maak dan altijd een testament!

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met deNotarissen.

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem vrijblijvend contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen,

Contact