23 april 2016

Een executeur regelen

Wie zorgt voor de afwikkeling van de nalatenschap of het regelen van de uitvaart? In een testament kunt u een executeur aanwijzen die bevoegd is dergelijke zaken te regelen. Als er geen executeur in het testament is genoemd, zijn de erfgenamen samen bevoegd de nalatenschap af te wikkelen. Dat is niet altijd handig: erfgenamen moeten dan steeds samen stukken ondertekenen. Een oplossing daarvoor is dat de erfgenamen onderling afspreken dat één erfgenaam als gemachtigde zal optreden. 

 
Een executeur in uw testament aanwijzen

Om te voorkomen dat de erfgenamen eerst onderling moeten bepalen wie de zaken gaat afwikkelen, kunt u in uw testament een executeur aanwijzen. De executeur kan verschillende taken en bevoegdheden toegewezen krijgen van beperkt tot uitgebreid.

Een beperkte maar belangrijke taak is het verzorgen van de uitvaart.  Bepaald kan worden dat de bevoegdheid van de executeur hier bij blijft.

Een executeur kan ook een meer uitgebreide taak krijgen. Bijvoorbeeld het betalen van schulden of het innen van vorderingen. De taak van een executeur kan zover gaan dat hij bevoegd is het huis van de overledene te verkopen zonder medewerking van de erfgenamen. De taken van de executeur worden vastgelegd in het testament. Welke taken dat zijn hangt af van de wensen van degene die het testament opstelt. De executeur is gehouden om rekening en verantwoording aan de erfgenamen af te leggen.

Of de executeur een beloning ontvangt hangt ook af van hetgeen in het testament daarover is vermeld. De wettelijke beloning bedraagt 1% van het saldo van de nalatenschap. Bij testament kan een ander loon (of geen beloning) zijn vastgesteld. Het loon is voor de executeur met Inkomstenbelasting belast. 

Rol van de notaris

Een executeur is pas bevoegd tot het uitoefenen van zijn werkzaamheden na aanvaarding van zijn benoeming. Een executeur kan ook de benoeming weigeren, om welke reden ook.

Belangrijk is dat de executeur persoonlijk aansprakelijk is voor de betaling van de verschuldigde erfbelasting als de executeur voor de aangifte erfbelasting zorgt.

Een executeur kan een notaris voor de afwikkeling aanwijzen en bepaalde taken aan de notaris overlaten. Ook kan de notaris de executeur terzijde staan om tot een correcte afwikkeling van de nalatenschap te komen.

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact