7 augustus 2022

Een bonus voor de bonuskinderen

Regelmatig komt bij samengestelde gezinnen de wens naar voren de bonuskinderen te betrekken in de nalatenschap. Met een bonuskind wordt dan bedoeld een kind van de partner, niet zijnde een eigen kind.

Het opstellen van een testament is hiervoor vereist. Op grond van de wet zijn immers slechts uw echtgenoot / geregistreerd partner en uw eigen kinderen uw erfgenamen. Uw bonuskinderen delen in principe niet mee in uw nalatenschap. 

Hoewel het nalaten aan de bonuskinderen een mooie gedachte is, dient men hiermee voorzichtig om te gaan. Op grond van het huidige recht kunt u uw bonuskinderen benoemen tot erfgenaam, maar geen zekerheid verkrijgen dat uw partner ook uw kinderen zal betrekken in zijn nalatenschap. Testamenten zijn persoonlijk, waardoor deze altijd kunnen worden gewijzigd. Dat u en uw echtgenoot tezamen testamenten opstellen waarin u elkaars kinderen benoemt tot erfgenaam, biedt dus geen garantie dat uw partner zijn testament later niet wijzigt.

Het benoemen van uw bonuskinderen tot erfgenaam is derhalve een kwestie van vertrouwen. De benoeming zou slechts moeten worden opgenomen, indien u het risico dat uw partner (mogelijk na uw overlijden) beslist slechts zijn eigen kinderen tot erfgenaam te benoemen, aanvaardt. Hierbij dient u in het oog te houden dat uw eigen kinderen als gevolg van de benoeming van uw bonuskinderen, minder van u erven.

Wilt u meer informatie omtrent de benoeming van uw bonuskinderen? Neem dan contact op met deNotarissen. 

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem vrijblijvend contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen,

Contact