29 november 2021

Een appartement = rekening houden met elkaar

Heeft u een appartement (gekocht)? Dan krijgt u te maken met een vereniging van eigenaars (VvE).

Een appartement is een zelfstandig onderdeel van een appartementengebouw. Het kan om een woning gaan, maar ook om bergingen, parkeerplaatsen of garages. Omdat een appartementsrecht onderdeel uitmaakt van een groter geheel zijn er gemeenschappelijke belangen met de mede-eigenaren. Die belangen worden behartigd door de VvE. Bij de splitsing in appartementsrechten wordt de VvE opgericht en inschreven bij de Kamer van Koophandel. De VvE heeft een dagelijks bestuur en een ledenvergadering.

Bij de koop van een appartementsrecht wordt u automatisch lid van de VvE. De 'spelregels' die gelden voor de mede-eigenaren en voor de VvE staan in de splitsingsakte en het splitsingsreglement. De eigenaren mogen bijvoorbeeld geen hinder veroorzaken. Ook betaalt u als mede-eigenaar mee aan de kosten van de VvE (ook wel 'servicekosten' genoemd). Met elkaar moet u het gebouw onderhouden. De eigenaren zijn verplicht daarvoor een reservefonds aan te houden.

Kent een gebouw 2 tot 3 (maximaal 5) appartementen, dan is er sprake van een kleine VvE. Kent een gebouw meer appartementen, dan is er sprake van een grote VvE. Bij een grote VvE is de administratie vaak uitbesteed aan een bureau of beheerder. Bij een kleine VvE wordt dit (vanwege de kosten) meestal door de eigenaren zelf gedaan.

Voor de kleine VvE's is onlangs een nieuw modelreglement van toepassing verklaard. Dit modelreglement is korter en eenvoudiger opgeschreven. Ook is de organisatie van de VvE vereenvoudigd: alle eigenaren worden benoemd als bestuurder. Onderling kunnen natuurlijk de taken verdeeld worden. Besluiten kunnen eenvoudiger in een kleine VvE genomen worden.

Wilt u een 'klein' gebouw splitsen in appartementsrechten of woont u al in een 'klein' appartementengebouw en wilt u als VvE een eenvoudiger reglement, overleg dan met de notaris om het modelreglement Kleine VvE's van toepassing te laten verklaren. Daaraan zijn wel kosten verbonden, de notaris kan u vertellen waar u zoal aan moet denken.

Bij sommige appartementengebouwen is niets geregeld. Dat is in strijd met de wet en het splitsingsreglement. Bij het kopen van een appartement moet u er dus goed op letten of de VvE 'gezond' is en voldoende reserve heeft om het (groot) onderhoud te kunnen doen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp, neem danĀ contact op met deNotarissen.

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

NeemĀ  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact