23 januari 2023

'Digitaal of op papier?

deNotarissen Beenen Dantuma Verschuren in Vianen en Meerkerk verzorgt om de week een column. Notaris Geertje Dantuma schrijft de columns al jaren. Vanaf nu zal notaris Martin Beenen ook de columns over verschillende notariële zaken verzorgen.

'Digitaal of op papier?

Bijna ieder jaar komen er nieuwe wetten. Ook dit jaar. Eén daarvan is de manier waarop een  besloten vennootschap (B.V.) kan worden opgericht. De B.V. geeft maximale bescherming tegen schuldeisers en biedt ook fiscaal voordelen. In ruil voor deze voordelen stelt de wet ook eisen. Bijvoorbeeld dat de B.V. bij een notaris moet worden opgericht, bij de Kamer van Koophandel moet worden ingeschreven en dat de bestuurder een register moet bijhouden waarin de aandeelhouders staan vermeld. Ook moet een jaarrekening worden opgesteld en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. De meeste van deze regels blijven gewoon gelden.

Wat wel zal wijzigen is dat per 1 juli 2023 een B.V. niet meer per se bij een notaris op kantoor moet worden opgericht. Een B.V. kan dan digitaal worden opgericht door middel van een digitaal platform, waarop de oprichter en de notaris elkaar kunnen zien. U hoeft niet meer bij de notaris langs te gaan voor de ondertekening van de oprichtingsakte met de statuten. De oprichting kan dus online, op afstand worden gedaan. Wel is het nog steeds zo dat de notaris de identiteit van de oprichter moet controleren én dat op een speciaal beveiligde manier moeten worden ingelogd. Min of meer te vergelijken met het inloggen bij een bank.

De manier van oprichting van een B.V. zal gemakkelijker worden. De wettelijke eisen blijven uiteraard, zodat na een vlot digitaal oprichtingsproces zekerheid en betrouwbaarheid ook na 1 juli gewaarborgd blijft.' 

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact