2 juni 2020

De notaris bewaart uw geheim

Een notaris heeft een geheimhoudingsplicht. Dat geldt ook voor de personen die op het notariskantoor werken. Die geheimhouding is in de Notariswet vastgelegd. Dat zorgt er voor dat u er zeker van bent dat alles wat u met de notaris bespreekt, vertrouwelijk is.

Hoe werkt die geheimhouding in de praktijk?

Als uw vader bij de notaris een testament wil laten opstellen of opgesteld heeft zal de notaris u daarover niet inlichten. Dat zal na het overlijden van uw vader wel gebeuren, als u na overlijden van vader naar een notaris gaat en u zijn erfgenaam bent. Zolang uw vader nog leeft, mag de notaris geen inlichtingen over het testament geven. De notaris mag tijdens leven van vader niet eens zeggen óf er een testament is.

Dat geldt ook als u uw echtgenote wilt onterven. De notaris zal uw echtgenote tijdens uw leven daarvan niet op de hoogte stellen. Over dergelijke gevallen en andere interessante notarisverhalen heeft journalist Johan Nebbeling een leuk boek geschreven : ‘het geheim van de notaris’.

Om te voorkomen dat een notaris misbruik zou kunnen maken van het ambtsgeheim, zijn er in de wet uitzonderingen op de geheimhoudingsplicht. Het Bureau Financieel Toezicht mag het functioneren en geldverkeer van de notaris controleren. Daarnaast is er vanuit onze beroepsorganisatie, de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie toezicht op de kwaliteit van de akten. Ook is er voor notarissen tuchtrecht om te toetsen of notarissen zich aan de regels houden. Voor deze toetsing of tuchtrechtspraak kan in bijzondere gevallen de geheimhoudingsplicht worden doorbroken.

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact