23 maart 2021

BV met een maatschappelijk doel (BVm)

Een besloten vennootschap (BV) is gericht op het maken van winst ten behoeve van de aandeelhouder(s). Steeds vaker zijn er echter ondernemingen die niet puur op het maken van winst gericht zijn, maar op het bijdragen aan het bereiken van een bepaald maatschappelijk doel.

De overheid onderzoekt nu of er voor dergelijke ondernemingen een speciale BV kan worden opgericht: de ‘Maatschappelijke B.V.’, of ‘BVm’.

Een BVm is volgens het wetsvoorstel een BV die beschikt over bepaalde kenmerken die met de BVm-wet worden gewaarborgd. Een BVm moet het maatschappelijk doel voorop stellen bij het bestemmen van de winst en het doen van uitkeringen. Voorwaarde hierbij is dat dit de instandhouding en de langetermijnbelangen van de aan de BVm behorende onderneming niet in gevaar brengt.

Maatschappelijk doel
Een BVm is verplicht met haar werkzaamheden een in de statuten omschreven doel van maatschappelijk belang na te streven of te bevorderen. Wat als maatschappelijk belang wordt beschouwd, wordt bepaald in de BVm-wet. Het betreft onder meer welzijn, gezondheidzorg en volkshuisvesting. Verder moeten de statuten van een BVm bepalen dat het liquidatiesaldo in geval van ontbinding wordt bestemd voor een andere BVm of een andere rechtspersoon die een ideëel of sociaal doel nastreeft.

(H)erkenning
Door de beoogde wettelijke regeling krijgen maatschappelijke ondernemingen de mogelijkheid te kiezen voor de BVm-status om betere (h)erkenning in het maatschappelijk verkeer te verkrijgen. In het Handelsregister wordt vermeld of de onderneming een BV of een BVm is. Verder mag een aan een BV toebehorende maatschappelijke onderneming de toevoeging 'BVm' of 'B.V.m' in haar handelsnaam voeren als aan de eisen van de regeling wordt voldaan. Dit maakt de maatschappelijke onderneming beter zichtbaar voor opdrachtgevers, financiers, afnemers en andere betrokkenen of belanghebbenden.

BV met een maatschappelijk doel

Geen nieuwe rechtsvorm
Met de BVm wordt geen nieuwe, aparte vennootschap als rechtspersoon geïntroduceerd of een variant daarop. De BVm blijft een rechtspersoon die een BV als rechtsvorm heeft. De BV met een maatschappelijk doel moet onverminderd aan alle voorschriften in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek voor het zijn van en handelen als BV blijven voldoen.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met deNotarissen. 

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact