12 september 2016

Bescherming tegen onverwachte schulden

Op 1 september is de wet gewijzigd zodat erfgenamen beter beschermd worden tegen ‘onverwachte schulden’ in de nalatenschap van een overledene.

Nalatenschap aanvaarden

Als erfgenaam kunt u kiezen of u de nalatenschap ‘zuiver’ aanvaardt, ‘beneficiair’ aanvaardt of verwerpt. Bij zuiver aanvaarden krijgt u zowel de lusten als de lasten van de nalatenschap. Blijkt er bij de afwikkeling van een tekort in de nalatenschap, dan zult u dit zelf moeten dragen. Sinds 1 september geldt dat als dit tekort veroorzaakt wordt door een ‘onverwachte schuld’ u de rechter kunt vragen om alsnog beneficiair te mogen aanvaarden of ontheffing kunt verzoeken van de verplichting om deze schuld te betalen.

U moet dat dan wel binnen drie maanden na ontdekking van de schuld aan de rechter voorleggen. Als de rechter toestaat dat u als nog beneficiair aanvaardt, hoeft u de schuld niet uit eigen middelen te voldoen. Wel moeten alle goederen van de nalatenschap verkocht worden om de schuldeisers zo veel mogelijk te kunnen betalen.

Wanneer is er sprake van een onverwachte schuld?

Een onverwachte schuld is een schuld die een erfgenaam niet kende of behoorde te kennen op het moment van zuivere aanvaarding.

Het is géén onverwachte schuld als de schuld bekend was, maar de hoogte (nog) niet. Een erfgenaam moet onderzoek doen en de administratie van de overledene raadplegen. Een erfgenaam moet bij een schuldeiser navraag doen over de grootte van de schuld.

Als een schuldeiser verkeerde informatie verstrekt, kan sprake zijn van een onverwachte schuld. Ook kunnen schadevergoedingen die voortvloeien uit aansprakelijkheid voor dieren, werknemers of gebrekkige zaken een onverwachte schuld opleveren.

 

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact