16 oktober 2022

Bent u nog bevoegd als bestuurder?

Als u bestuurder bent van een vereniging, is daaraan vaak een termijn verbonden. De statuten geven de spelregels van de vereniging. In de statuten kan de benoemingsperiode van een bestuurder zijn vermeld. U bent bijvoorbeeld benoemd voor een periode van drie jaar. Of het mogelijk is die termijn te verlengen, is vermeld in de statuten. De statuten worden eerst vastgesteld bij de oprichting.

De bestuurders van de vereniging zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Buitenstaanders die het handelsregister raadplegen mogen er van uit gaan dat de inschrijving klopt. In de praktijk blijkt dat het handelsregister niet altijd correct is bijgehouden.

U bent bijvoorbeeld niet herbenoemd als bestuurder. De termijn zit er op en u bent niet langer bevoegd om de vereniging te vertegenwoordigen.

Of uw totale zittingsduur zit er op en verlenging is niet meer mogelijk volgens de statuten. Ook na verloop van de toegestane periode voor de herbenoeming bent u niet langer bevoegd.

Het is raadzaam dat het bestuur van de vereniging een rooster van aftreden gaat bijhouden. Ook is het verstandig de inschrijving bij de Kamer van Koophandel te raadplegen om na te gaan of de inschrijvingen nog actueel zijn.

Indien besluiten worden genomen door een bestuurslid die niet bevoegd is, kan dat grote gevolgen hebben.

Wilt u nog meer informatie over dit onderwerp, neemt u gerust contact met ons op.

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact