10 januari 2022

Bent u een UBO?

Een UBO is een Ultimate Beneficial Owner, of in het Nederlands: een Uiteindelijke Beleidsbepaler of Uiteindelijk Belanghebbende. Hiermee wordt bedoeld de eigenaar of degene met (een bepaalde mate van) zeggenschap in een bedrijf of organisatie. U heeft bijvoorbeeld meer dan 25% van de aandelen. Of zeggenschap in een vennootschap op grond van een overeenkomst.

Sinds 27 september 2020 is er een UBO register en moet bij de Kamer van Koophandel (KvK) zichtbaar worden wie de uiteindelijk belanghebbenden zijn van een organisatie. De gegevens van de uiteindelijk belanghebbende die kunnen worden ingezien zijn: voor- en achternaam, geboortemaand en –jaar, nationaliteit, woonland en aard en omvang van het belang.

Waarom is dat belangrijk?

De bedoeling is dat het UBO register er voor zorgt dat helder wordt wie de belanghebbenden zijn in een organisatie. Het register is voortgekomen uit Europese regelgeving waarbij het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering centraal staat. Eerder was het mogelijk om een BV op te richten waarbij niet zichtbaar was wie voor meer dan 25% belanghebbend was. De directeur van de BV kan een andere persoon zijn dan de aandeelhouder. 

Hoe kunt u zich bij de KvK melden als UBO?

De KvK zal alle opgave-plichtige organisaties aanschrijven om de UBO in te schrijven. U kunt ook zelf via de KvK de UBO inschrijven. Of opdracht geven aan de notaris om dat voor u te doen. Tot 27 maart 2022 heeft u de tijd om opgave te doen van de UBO.

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact