2 februari 2015

Afwikkeling van nalatenschap

Als u geen testament heeft moeten de erfgenamen er onderling uit komen. De erfgenamen kunnen dan één van hen of een buitenstaander als gemachtigde aanwijzen om de afwikkeling te doen. Dat kost vaak meer tijd: de erfgenamen moeten eerst overleggen en als er geen overeenstemming kan worden bereikt geeft dat problemen. Als zij wel overeenstemming bereiken moeten er eerst nog volmachten worden opgemaakt en ondertekend voordat de eerste betalingen kunnen worden gedaan. Met een testament is gelijk duidelijk wie de zaken ter hand mag nemen.

Waar bestaat uw erfenis uit?

Van belang is dat de executeur/de erfgenamen weten waar uw erfenis uit bestaat. Waar bevindt zich de administratie en bij welke banken heeft u uw rekeningen? Tegenwoordig verloopt de administratie meer online en zijn er voor nabestaanden geen bankafschriften te vinden. Als u overlijdt weten uw nabestaanden dan mogelijk niet bij welke bank uw rekeningen lopen. Maak daarom een soort draaiboek voor het geval u overlijdt. Op internet zijn diverse erfenisdossiers te vinden die u kunt invullen. Dat is erg praktisch en dan weten erfgenamen welke instellingen moeten worden geïnformeerd na overlijden. Ook kunt u daarin aangeven wat er bijvoorbeeld met uw huisdieren moet gebeuren of welke personen bericht moeten ontvangen van uw overlijden.

Een notaris kan ook als executeur optreden of helpen met de afwikkeling van de nalatenschap bijvoorbeeld door het opmaken van de erfbelastingaangifte. De notaris treedt veelal op als vraagbaak voor nabestaanden.

 

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact