12 november 2015

Afwikkeling nalatenschap; wat doet de notaris

Een misverstand is dat de notaris zelf actie onderneemt na een overlijden. Dat is niet het geval. Een notaris ontvangt namelijk niet automatisch bericht van bijvoorbeeld een gemeente na een overlijden. Als u als nabestaande een notaris nodig heeft, kunt u zelf contact opnemen met een notaris van uw keuze en opdracht geven. Wat kan de notaris voor u doen?

Verklaring van erfrecht vaak de eerste stap

Vaak is eerst een verklaring van erfrecht nodig. Dat is een verklaring van de notaris waarin is vermeld wie de overledene is, of er een testament is en wie de erfgenamen zijn. Ook staat daarin of de erfgenamen de nalatenschap aanvaarden en wie bevoegd is de nalatenschap af te wikkelen.

Om die verklaring te kunnen afgeven dient de notaris een aantal zaken te onderzoeken. De notaris heeft toegang tot het centraal testamentenregister waaruit blijkt of er een testament is. Via de registers van de gemeente controleert de notaris de gegevens van de nabestaanden. De erfgenamen worden door de notaris gevraagd om een keuze uit te brengen over het al dan niet aanvaarden van de nalatenschap.

Wat staat er in een verklaring van erfrecht eigenlijk?

Zoals gezegd staat er in een verklaring van erfrecht wie bevoegd is de nalatenschap af te wikkelen: dat kan zijn een executeur of een boedelgevolmachtigde. Met de verklaring van erfrecht kan deze persoon de nalatenschap afwikkelen. Dit kan onder meer inhouden het doen van betalingen van de bankrekening van de overledene en het verkopen van het huis.

De notaris houdt niet automatisch toezicht op de executeur/gemachtigde. Dat is alleen het geval als daartoe opdracht wordt gegeven of als dat in het testament staat. De executeur/gemachtigde moet zelf rekening en verantwoording afleggen aan de erfgenamen.

Aangifte erfbelasting nodig?

Daarna is, afhankelijk van de omvang van de nalatenschap, een aangifte erfbelasting nodig. Daar kan de notaris als erfbelastingdeskundige, u mee van dienst zijn, maar de executeur/gemachtigde kan ook zelf het opstellen van de aangifte verzorgen. Afhankelijk van de bevoegdheden die precies aan de executeur/gemachtigde zijn toegekend, kan de executeur/gemachtigde de nalatenschap verder geheel zelf afwikkelen en tot slot tussen de erfgenamen verdelen.

De rol van de notaris is in dergelijke gevallen dus beperkt: deze zorgt dan alleen voor de verklaring van erfrecht zodat de executeur/gemachtigde verder kan met de afwikkeling. Dat is anders als u in het testament een notaris aanwijst als executeur: dan regelt de notaris alles voor de erfgenamen. De notaris heeft contact met uw bank om de betalingen die nodig zijn te doen. De gehele financiële afwikkeling, van de aangifte erfbelasting, verkoop van het huis en het uitkeren van de erfdelen aan de erfgenamen, verloopt dan via het notariskantoor. De notaris houdt de erfgenamen tussentijds van de ontwikkelingen op de hoogte.

Wilt u meer weten over de afwikkeling van een nalatenschap? Neem dan contact op met De Notarissen.

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact