10 juli 2022

Aandeelhoudersregister

Als u een BV heeft opgericht krijgt u van de notaris een aandeelhoudersregister. Dat is een boek waarin onder meer is verwerkt wie de aandeelhouder van de BV is, wanneer de BV is opgericht en wat het aandelenkapitaal is.

De notaris zorgt na de oprichting van de BV, dat de BV bij de Kamer van Koophandel wordt ingeschreven. Als er maar één aandeelhouder is, wordt dat kenbaar gemaakt bij de Kamer van Koophandel. Bij het opvragen van een uittreksel uit de Kamer van Koophandel wordt de enig aandeelhouder vermeld.

Zijn er meerdere aandeelhouders, dan wordt dat niet vermeld. Het is dan voor buitenstaanders niet duidelijk wie de aandeelhouders zijn. Alleen het aandeelhoudersregister geeft aan wie de aandeelhouders zijn en dat boek dient op het kantoor van de BV bewaard te worden.

 

Aandeelhoudersregister gaat centraal en digitaal

In de praktijk komt het regelmatig voor dat het aandeelhoudersregister zoek is. Dat is een probleem omdat de notaris dan niet weet wie de aandeelhouders zijn van de BV, terwijl dat bijvoorbeeld van belang is bij de verkoop van de aandelen. Ook kan een probleem zijn dat het aandeelhoudersregister niet is bijgewerkt en daardoor geen juist beeld geeft van de werkelijke aandelenverhouding.

Eerder is een initiatiefwetsvoorstel ingediend waardoor er een Centraal Aandeelhoudersregister zou ontstaan. Dit is een digitaal register dat gevuld wordt door notarissen op basis van de akten die de notaris passeert, bijvoorbeeld een akte van oprichting of een levering aandelen. Het is dan niet meer nodig om het aandeelhoudersregister bij de BV in boekvorm te bewaren. Dit Centraal Aandeelhoudersregister is geen openbaar register, maar notarissen en ook bijvoorbeeld de belastingdienst hebben dan digitaal toegang tot dit register .

Het is dus nog niet zover dat u het aandeelhoudersregister bij het oud papier kunt leggen, maar het wordt wellicht in de nabije toekomst mogelijk om ook het aandeelhoudersregister digitaal te verwerken.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met deNotarissen. 

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact